Friday, July 16, 2010

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ (၃ )

တစ္ေန႔က စာၾကည့္တိုက္မွာ How to get a PhD ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။သုိ႔ေပမယ့္ ဒီစာအုပ္က second edition ျဖစ္ေနပါတယ္။ Net မွာေတာ့ 4 edition ေတာင္ထြက္ေနပါျပီ။ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပိုစ့္ ၁ - ၂ ေတြက 4 edition ရဲ့ မာတိကာေတြပါ။ အခု စာကုိယ္ကုိေတာ့ အေျခအေနအရ ဒီ second edition စာအုပ္ႏွင့္ပဲ ဘာသာျပန္ေပးသြာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 editiion စာအုပ္ရဲ့ လင့္ကေတာ့

http://www.amazon.co.uk/gp/product/0335216846/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=103612307&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=033520550X&pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_r=1QYS0ATFMMZBMX85KX6V


BECOMING A POSTGRADUATE

ဒီစာအုပ္က PhD ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လက္ကိုင္ထားရမယ့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သုေတသနဆိုင္ရာ ဒီဂရီအေပၚမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တက္ေရာက္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒီစာအုပ္က စနစ္က်က် မိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ရဲ့ နားလည္ျခင္းစြမ္းရည္ကို ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ ဌာန ႏွင့္ က်မ္းၾကီးၾကပ္သူေတြကို သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီး တိုးတက္မႈ တစ္ခုဆီသုိ႔ ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဒီစာအုပ္ကို ၾကိဳျပီး ေလ့လာထားမယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ သုေတသနေက်ာင္းသားျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒီစာအုပ္ကိုေကာင္းေကာင္း ဖတ္သင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လက္ကိုင္စာအုပ္အျဖစ္ သင္ႏွင့္ နီးစပ္တဲ့ေနရာမွာ ထားျပီး မၾကာခဏ ၾကည့္ရႈသင့္ပါတယ္။ သင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ဟာ PhD ဒီဂရီကို ရရွိဖို႔ အေရးပါတဲ့ က်ြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
သင္ဟာ က်မ္းၾကီးၾကပ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ က်မ္းကိုသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေပးေသာသူ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒီစာအုပ္ဟာ လံုး၀သက္ဆိုင္တဲ့အရာ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင့္ ေက်ာင္းသားရဲ့ သုေတသနေက်ာင္းသား ဒီဂရီကုိ ေအာင္ျမင္စြာ သံုးသပ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားေပးတိုက္တြန္းဖို႔ရန္ သင့္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာ ပညာေရးအေျခအေနက ေဖာ္ျပေနတဲ့အတြက္ပါပဲ။

The nature of postgraduate education
က်ြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ နားလည္မႈအေျခအေန ဆည္းပူးျခင္းဆိုတာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တစ္ေယာက္တည္း ဖတ္ရႈျခင္းႏွင့္ေတာ့ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါဘူး။ သုေတသန ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ့ ကိုယ္ပုိင္အေနအထားမွ ကိုယ္ပုိင္အေတြးအျမင္သုိ႔ တိုးတက္ဖို႔ရာ ဒီစာအုပ္ရဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို မင္း ဆက္လက္ျပီး အသံုးျပဳရလိမ့္မယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔မင္းရဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားဟာ မင္းရဲ့ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာ ထုိက္သင့္သေလာက္ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။
မင္းရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာဆိုတာ ဘြဲ႔လြန္ပညာေရးရဲ့ သေဘာတရားေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီေအတန္း ပညာေရး အကယ္ဒမီတန္း ပညာေရးဆုတာ ေက်ာင္းသားအတြက္ ပင္မအရာတစ္ခုပါ။ အလုပ္ရဲ့ မွတ္မိႏိုင္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုကုိိ ျပဳလုပ္ဖို႔ သင္လုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ သင့္ရဲ့ အခ်ိန္ဆိုတာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိပံုမရဘူးလို႔ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ရုိးမာတိကာေတြက ခ်မွတ္ထားမယ္။ ျပဌာန္းစာအုပ္ေတြကလဲ တိက်ေသသပ္ေနမယ္။ ပံုမွန္စည္းေ၀းမႈေတြကလဲ ပံုစံက်ေနမယ္။ စာေမးပြဲေတြမွာ သိတဲ့ပံုစံ ေမးခြန္းအတိုင္း စီစဥ္တက် မူရင္းက်က် စီစဥ္ထားမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ မသက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြအေၾကာင္းေျပာလာမယ္ဆိုရင္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့သတ္မွတ္မႈကို တိုင္တည္ထားနုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ နည္းပညာေတြ သီအိုရီေတြ သမိုင္းေတြ စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြကို ေလ့လာဖို႔ ေထာက္ပံေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ သင့္ရဲ့ဆရာက Academic course သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း လိုက္ျပီး သင္ၾကရတဲ့အတိုင္းပါပဲ။
ဆက္လက္ေဖာက္ျပပါမည္