Sunday, July 18, 2010

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ (၄)

ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူေက်ာင္းသားျဖစ္တဲ့ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ ေလ့လာမႈကုိ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ အတြက္ တာ၀န္၀တၱရားေတြ ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ PhDကို သင့္ကုိယ္တိုင္ ရဖို႔အတြက္ တာ၀န္၀တၱရားေတြက မ်ားျပားလွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သင့္ကုိ ကူညီဖို႔ ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ လူေတြ အမ်ားရွိေနပါတယ္။ သင့္ရဲ့ က်မ္းၾကီးၾကပ္သူေတြ သင့္ရဲ႕ ဌာနဆုိင္ရာ academics အသိုင္းအ၀န္းေတြ သူငယ္ခ်င္းေက်ာင္းသားေတြ စသည္ စသည္။ အဲဒီထဲက တစ္ခ်ိဳ႔႔ကေတာ့ သူတို႔ရ့ဲ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆို ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။ PhD degree ကုိရယူဖို႔ရန္ သင့္မွာလဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရွိရပါ့မယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘာေတြ ေလွ်ာက္ထားရမလဲ ဘာေတြဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမလဲ ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ သင့္ကုိယ္တိုင္ပဲ ေသခ်ာခ်မွတ္ရပါ့မယ္။ သင့္ရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈက အ..ခရာက်မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ့ အလုပ္အတြက္ သင္လိုအပ္ေနတဲ့ topic or theory ေတြ ျပန္ရွာရေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခါ ေျပာစရာ အေၾကာင္းက ခုိင္ခုိင္လံုလံု မရွိတတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ဘယ္သူမွ ဒါႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ငါ့ကုိ မေျပာၾကဘူးလို႔ ဆင္ေျခမေပးပါနဲ႔ ဒါက သင့္တာ၀န္ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။
ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ တစ္ျခားသူမ်ား ခ်မွတ္ျပီးသား course တစ္ခုကုိ ျဖတ္ ညွပ္ ကပ္တာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ အစပ်ိဳးဖို႔ေတာ့ သင္ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါတယ္။ သင္လိုအပ္တာေတြကုိ ကူညီေပးဖို႔အတြက္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေတြကုိ ေလ့လာသင့္သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကုိလဲ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္က သင့္ကိုယ္တိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာပဲ ရွိရပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေနာက္ထပ္ ေျပာလာမည့္အရာေတြကို ေစာင့္ဆုိင္းျပီး ထိုင္စာင့္ေနတာမ်ိဳးကုိ မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ အခ်ိန္မျဖဳန္းမိေစနဲ႔။ မည္သူကမွ သင္ေနာက္ထပ္ ဘာေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကုိ ေျပာျပမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားပါ။ ဘြဲ႔လြန္ေလာကမွာ ဒါက အခြင့္အေရးတစ္ခုပါ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။
The psychology of being a postgraduate

ဘြဲ႔လြန္အသစ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ ဘာသာရပ္ကုိ ထူးခ်ြန္ေသာ ေပးပို႔စာတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားရေသာ စနစ္ကုိ စတင္က်င္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ degree အတြက္ thesis-writing ရဲ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကုိ ေရာက္ရိွလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒါကို ဆက္လုပ္ရမလား ေမ့လိုက္ရမလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမွာပါ။ တိက်ေသသပ္ေသာ topic အေပၚမွာ အားရံုစိုက္ဖို႔ရန္ လိုအပ္မႈေတြ ဟာကြက္ေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္အားထက္မႈေတြ ေလွ်ာ့က်က်လာတဲ့ ၾကားကာလႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ပံုမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္း, စိတ္ဆႏၵအားနည္းလာတဲ့ အခါမွာ တစ္ျခားစာမ်ားကို ပံုတူကူးခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မည္သူမွ နားလည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ဒါမွမဟုတ္ မည္သူမွ ဒီအလုပ္အေၾကာင္းကုိ ဂရုစုိက္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ထင္ျမင္လာတတ္ပါတယ္။
သူတုိ႔ဟာ အရည္အခ်င္းျပည့္ျပည့္ ေအာင္ျမင္ျပီး ပညာအဆင့္တန္းျမင့္ျမင့္ ကိုင္ေဆာင္လာတဲ့သူေတြဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျပီးမွ တကၠသုိလ္ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္ ထဲသို႔ ၀င္လာၾကတဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ အရင္ဦးဆံုး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ယံုၾကည့္မႈေတြ မဆံုးရံႈးမီ သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္မွာပဲ သူတုိ႔ကို ဆန္းစစ္တဲ့ ေမးခြန္းကို စတင္လာေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါဟာ အကယ္ဒမီ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး စတင္ေတြ႔ထိတဲ့ အက်ိဳးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ ဒီလို ေတြ႔ထိျခင္းဟာ ပညာေရးဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပါ။ ပထမႏွစ္ သုေတသန ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဘြဲလြန္ေက်ာင္းသား ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ့ က်မ္းေလွ်ာက္လြာေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲညီလာခံေတြမွာ တင္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားလဲ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အစဥ္အလာအေနႏွင့္ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ငယ္ရြယ္တဲ့ ဘြဲ႔ရသမားေတြမွာ အယူအဆေတြ အေတြးအျမင္ေတြလည္း ျပိဳင္ဆိုင္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလို သံသယေတြ ေမးခြန္းေတြရွိတဲ့ ေခတ္မွ စ၍ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာႏုိင္ပါတယ္။ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကို ယံုၾကည့္မႈရွိျပီး ျဖစ္စဥ္ေတြႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိရွိ လူတိုင္း လူတိုင္း သူတို႔ရဲ့ အျမင္ေတြကို ျငင္းခံုေဆြးေနမယ္ဆိုရင္လဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဘြဲ႔ယူေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္တာပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ ၄င္းရဲ့ ေဘာင္အကန္႔အသတ္ကုိေတာ့ မွတ္မိသိရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မသိနားမလည္မႈေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြ အတြက္ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဟန္ေဆာင္ေနမည့္အစား သူတို႔ တစ္စံုတစ္ခုကို မသိတဲ့အခါ နားလည္မႈေတြ အားနည္းလာတဲ့အခါ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတဲ့အခါ ဒီလို ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအတြက္ ေျပာဖို႔ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္ထားရမွာပါ။ ဒီအဓိကအခ်က္ကုိ ေရာက္လာဖို႔ဆိုတာ သုေတသနဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ အေၾကာင္းအရာအားလံုးတုိ႔ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာလဲ မူတည္ေနပါတယ္။