Friday, September 17, 2010

စိတ္ ေဒါသ

၇၄ - စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ျခင္း

၇၅ - စိတ္ေဒါသ

စ်င္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ဘန္ဂီ ဆီသို႔ေရာက္လာၿပီး တိုင္တန္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
` ဆရာႀကီး ... ကြ်န္ေတာ့္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရႏို္င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ေဒါသေတြ ရိွေနတယ္။ အဲဒါကို ဘယ္လို ကုစားရပါ့မလဲ ? ´
` မင္းမွာ ထူးျခားအံ့ၾသေလာက္တဲ့ တစ္စံုတရာရိွရမွာေပါ့ ´ ဘန္ဂီက ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။
` မင္းမွာ ရိွေနတဲ့ အရာေတြကို ၾကည့္လိုက္ဦးစို႔ ´
` အခုေတာ့ အဲဒီစိတ္ေဒါသကို ဆရာႀကီးကို မျပသႏိုင္ေသးဘူး ´ တျခားတစ္ေယာက္က ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
` ငါ့ကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာမွ စိတ္ေဒါသဆိုတာ ျပသႏိုင္မလဲ ´ ဘန္ဂီက ေမးလိုက္ပါတယ္။
` အဲဒီ စိတ္ေဒါသက ထင္မွတ္မထားတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္လာတတ္တယ္ ´ ေက်ာင္းသားက ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
` ဒါဆိုလဲ ေနာက္တစ္ခါေပါ့ ´
` အဲဒါက စစ္မွန္တဲ့ မင္းရဲ႕ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ မဟုတ္ဘူး၊ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ ... ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ငါ့ကို ျပသႏုိင္ရမွာေပါ့။ မင္းေမြးလာတဲ့ အခါ အဲဒီစိတ္ေဒါသက
အတူပါလာခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ မင္းရဲ႕ မိဘေတြကလည္း အဲဒီစိတ္ေဒါသ ဆိုတာကို မင္းကို ေပးခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ မင္း အေတြးလြန္ေနတာပဲ ျဖစ္မွာပါ.. ´
ဘန္ဂီက ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

၇၆- မာေက်ာေသာ စိတ္ဓာတ္

တရုတ္စ်င္ဆရာျဖစ္တဲ့ ` ဟိုကန္´ က ႏုိင္ငံအတြင္း ေက်ာင္းေသးေသးေလးတစ္ေက်ာင္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ခရီးထြက္လာတဲ့ ရဟန္းမ်ားက သူ႔ဆီကိုေရာက္လာခဲ့ၿပီး သူ႔ကို ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခဲ့ပါတယ္။
` ေက်ာင္း၀ိုင္းထဲမွာ မီးေလာင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဆရာလည္း မီးေလာင္တဲ့အထဲမွာ ပါသြားမွာပဲ မဟုတ္လား။ ´
ေက်ာင္းသားေလးေယာက္က ထိုသို႔ေျပာၿပီး မီး႐ႈိ႕ဖို႔လုပ္ေနစဥ္မွာပဲ ဟိုကန္က အာ႐ံုႏွင့္ အာရမၼဏိက အ႐ႈခံႏွင့္ အ႐ႈဉာဏ္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
` ဒါက ေက်ာက္တံုးႀကီးတစ္တံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ သင္တို႔ရဲ႕ စိတ္အာ႐ံု အျပင္ဘက္မွာ ျဖစ္ေနတာကို သိေနသလား အတြင္းဘက္မွာ ျဖစ္ေနတာကို သိေနသလား ´
ဟိုကန္က ေမးလိုက္ပါတယ္။
` ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ အျမင္ကေတာ့ အရာအားလံုးဟာ စိတ္ရဲ႕ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မာေက်ာတဲ့ ေက်ာက္တံုးဆိုတာ စိတ္ရဲ႕ အတြင္းဘက္မွာပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ ´ ရဟန္းတစ္ပါးက ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
` သင့္ရဲ႕ ဦးေခါင္းက အလြန္ေလးလံေနသလိုပဲ ခံစားေနရလိမ့္မယ္။ ´
` သင့္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္သားကို သယ္ေဆာင္ေနရသလိုပဲ ထင္မွတ္ထားမယ္ဆိုရင္ အဲဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ´
ဟိုကန္က ေတြးေတြးဆဆ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

၇၇ - ဖုန္မႈန္႔ေတြကို ဆက္စပ္ၾကည့္ျခင္း

တန္မင္းဆက္ စ်င္ဆရာ ဇင္ဂတ္စုက သူ႔ရဲ႕ တပည့္ေတြ အတြက္ သူမေသခင္ အၾကံေပး လမ္းညြန္တဲ့ စာတစ္ေစာင္ကုိ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
စာက...
ဒီကမၻာေပၚမွာ ေနထိုင္ျခင္းက ေလာကၾကီးရဲ႕ ဖုန္္မႈန္႔ေတြကုိ ဆက္စပ္ဖုိ႔ရန္ ပံုသ႑ာန္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ စ်င္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ နည္းလမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားသူမ်ားရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ အျပဳအမႈေတြကုိ သာဓကျပတဲ့အခါမွာ သင္ကိုယ္တိုင္ သူ႔ရဲ႕ စံျပအျဖစ္ ျပဳမူျပီး တစ္ပါးသူကုိ အားေပးတိုက္တြန္းရမယ္။ တစ္ျခားသူမ်ားရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ အျပဳအမႈေတြကို ၾကားသိရတဲ့အခါ အဲဒါကို အတုမယူမိေစဖို႔ သင္ကုိယ္တိုင္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရမယ္။
ေမွာင္မိုက္တဲ့ အခန္းထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း ေနရတ့ဲအခါ ျဖစ္ေပမယ့္ သင္ဟာ ၾကီးျမတ္တဲ့ အထူးဧည့္သည္တစ္ေယာက္ကုိ ရင္ဆိုင္ဧည့္ခံရသကဲ့သို႔ ျပဳမႈရမယ္။
သင့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကုိ ေဖာက္ေဆာင္ေပးပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ သဘာ၀တရားထက္ ပိုမိုျပီးေတာ့ လြန္ကဲျပီး ေဖာက္ျပလိုက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစနဲ႔၊
ဆင္းရဲ႕ျခင္းက သင့္ရဲ႕ ထူးျမတ္တဲ့ ရတနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြန္းတဲ့ဘ၀တစ္ခုကုိ ရဖို႔အတြက္ အဲဒီရတနာကို ဘယ္အခါမွ မေျပာင္းလဲလိုက္ပါနဲ႔
လူတစ္ေယာက္ဟာ ႏံု႔အတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ႏံု႔အသူက သူတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူဟာ သူ႔ရဲ႕ ပညာဥာဏ္တရားကုိသာလွ်င္ ဂရုတစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသင့္တယ္။
ကုိယ္က်င့္သီလဟာ ကိုယ့္အျပဳအမူမ်ားရဲ႕ အသီးအပြင့္ ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ မိုးစက္ ႏွင္းစက္လိုပဲ သူ႔ကုိယ္တိုင္ ေကာင္းကင္ထက္မွာ တစက္စက္ က်ေနဖို႔ မလိုဘူး။
ရုိးရုိး ကုပ္ကုပ္ ႏွင့္ ဣေျႏၵသမၼတၱိဆိုတာက ကုိယ္က်င့္သီလတရား အားလံုးရဲ႕ အေျခခံအုဌ္ျမစ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ သင့္ကုိယ္တိုင္ အျပဳအမူ အားလံုးကုိ အျပဳလုပ္မီ သင့္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေလ့လာအကဲခတ္ပါ။
ျမင့္ျမတ္တဲ့ ႏွလံုးသား တစ္စံုက အဲဒီႏွလံုးသားကုိယ္တိုင္ ေရွ႕မွာ ၾကိဳတင္ျပီး ဘယ္အခါမွ စြမ္းပကားအျဖစ္ ရွိမေနဘူး။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ႏွလံုးသားရဲ႕ စကားလံုးတိုင္းက ရွားပါးတဲ့ ရတနာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲတဲ့ ခင္းက်င္းျပသမႈႏွင့္ တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ အရာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။
ဟန္ေဆာင္မႈကင္းျပီး စစ္မွန္တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေန႔ရက္တိုင္းဟာ ကံေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲေနတတ္တယ္။ အခ်ိန္နာရီတိုင္းက ေက်ာ္လြန္သြားနုိင္တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ထိုသူဟာ ဘယ္အခါမွ ေနာက္က် က်န္ရစ္မေနတတ္ဘူး။
ဂုဏ္က်က္သေရပဲ ျဖစ္ေစ ရွက္စိတ္ေၾကာက္စိတ္ရွိတဲ့ ဟိရီၾသတၱပၸပဲျဖစ္ေစ ထိုသူကုိ မေျပာင္းလဲ မေရႊ႕ရွားႏိုင္ဘူး။
သင့္ကုိယ္တိုင္ပဲ သင္အျပစ္ တင္ပါ။ တစ္ပါးသူမ်ားကုိ ဘယ္အခါမွ အျပစ္ မတင္မိပါေစနဲ႔၊ မွန္၏ မွား၏ ဆိုတာကုိလည္း ဘယ္အခါမွ မျငင္းခံုမိေစနဲ႔၊
တစ္ခ်ိိဳ႕ေသာအရာက မွန္ကန္ေကာင္း မွန္ကန္ႏုိင္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ိဳးဆက္တို႔အတြက္ မွားယြင္းတဲ့အရာ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ေကာင္းေသာအျပဳအမူလို႔ဆိုအပ္တဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြရဲ႕ တန္ဖိုးတရားကုိ ရာစုႏွစ္ၾကာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တန္ဖိုးထား အေလးထားခံရမႈကုိ အေဆာတလ်င္ လိုခ်င္ေတာင့္တေနဖို႔ မလိုအပ္ဘူး၊
စၾက၀ဠာသဘာ၀တရားရဲ႕ ၾကီးမားတဲ့ အက်ိဳးခံစားမႈကုိ စြန္႔ခြာျပီး အေၾကာင္းတရားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျပဳမႈေနထိုင္ပါ။ ေအးျငိမ္းေသာတရား အာရံုျပဳျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေန႔စဥ္ ကုန္လြန္ေစပါ။

၇၈။ စစ္မွန္တဲ့ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ

လူခ်မ္းသာတစ္ေယာက္က သူ႔မိသားစု စဥ္ဆက္ခ်မ္းသာဖို႔ အတြက္သာမက မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုသို႔ စဥ္ဆက္ ခ်မ္းသာေစရန္အတြက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရးသားေပးဖို႔ စ်င္ဆရာၾကီး စန္ကီကို ေျပာပါတယ္။
စန္ကီက စာရြက္ၾကီးၾကီး တစ္ရြက္ယူျပီး ေရးလိုက္ပါတယ္။ စာက....
" အေဖ ေသမယ္"
"သားသမီး ေသမယ္"
" ေျမးျမစ္ ေသမယ္" ဟူ၏။
လူခ်မ္းသာက စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္စြာနဲ႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
" မိသားစု ေပ်ာ္ရႊင္ စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္ တစ္ခုခု ဆုေတာင္းစာေရးေပးဖုိ႔ ေျပာပါတယ္ဆိုမွ ဘယ္ႏွယ္ ဒီေနာက္ေျပာင္တဲ့ စာကုိ ေရးရတာလဲ?" လူခ်မ္းသာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
" ဟာ ေႏွာက္ေျပာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး" "မင္း မေသခင္ မင္းရဲ႕သားသမီးေတြ အရင္ေသခဲ့မယ္ဆိုရင္ မင္းနက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ၀မ္းနည္းရလိမ့္မယ္။ ထို႔အတူပဲ မင္းရဲ႕သားသမီးေတြ မေသခင္ မင္းရဲ႕ ေျမးျမစ္ေတြ ေသသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း မင္းႏွင့္ မင္းရဲ႕သားသမီးေတြ ရင္ကြဲမတတ္ခံစားရလိမ့္မယ္။ မင္းရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ မေသခင္ မင္းရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေသဆံုးသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း မင္းမိသားစုတစ္ခုလံုး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဘ၀ရဲ႕ သဘာ၀အေၾကာင္းတရား စစ္စစ္ပဲ၊ ငါကေတာ့ ဒါကို စစ္မွန္တဲ့ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္" စန္ကီက ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

၈၀။ စစ္မွန္တဲ့ အံ့ဖြယ္တန္ခိုး

ရိုမြန္ေက်ာင္းမွာ ဘန္ကီက တရားေဟာတဲ့အခါ ဗုဒၶရဲ႕ ေမတၱာဓါတ္တရားကုိ အေၾကာင္းျပဳ ေဟာပါတယ္။ ရွန္စုလူမ်ိဳးစုမ်ားကုိ ေမတၱာဓါတ္တရားက ကယ္တင္ျခင္းတရားျဖစ္ျပီး ယံုၾကည္လိုက္နာသင့္ေၾကာင္း ေဟာၾကားျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ျခားပရိသတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မနာလိုမႈေတြ ျဖစ္ျပီး သူနဲ႔ျငင္းခံုရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။
ဘန္ကီက ပရိသတ္အလယ္တြင္ တရားေဟာေနျခင္း ျဖစ္ျပီး
" ဒါဟာ ငါတို႔ က်င့္စဥ္ရဲ႕ အေျခခံပါပဲ၊ တန္ခိုးျပာဋိဟာဆိုတာ တကယ္ရွိပါတယ္။ ျမစ္ကမ္းေဘးတစ္ေနရာမွာ လက္ထဲမွာ ပြတ္တိုက္စရာကို ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ တစ္ခိုးပါ၀ါ ရွိသလိုမ်ိဳးပါ။ ေလထဲမွာ တစ္စံုတစ္ခုကို ေရးျပီး တန္ခိုးျပာဋိဟာဆိုတာကို လုပ္ျပႏိုင္သလား"
"ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ေတြ ထုတ္္ျပီး ျပဳမႈျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ စ်င္ရဲ႕အျပဳအမူေကာင္းျဖစ္တဲ့ တန္ခိုးျပာဋိဟာဆိုတာ ဆားတဲ့အခါ စားမယ္ အာေခါင္ေခ်ာက္ေသြ႔တဲ့အခါ ေရေသာက္မယ္" ဘန္ကီက ရွင္းျပလုိက္ပါတယ္။

၈၁။ အခုအိပ္ရာ၀င္ဖို႔ပဲ သြားပါ။

ဆရာမကြယ္လြန္ခင္ သံုးရက္လံုးလံုး ဂါစန္က ဆရာျဖစ္သူ ေတကိစိရဲ႕ အိပ္ရာ အျပင္ဘက္မွာ ထိုင္ေနခ့ဲတယ္။
ဆရာျဖစ္သူ ေတကိစိကေတာ့ သူ႔ေနရာဆက္ခံသူကုိ တစ္ခ်ိန္လံုး စဥ္းစားျပီး အိပ္ရာထက္မွာ ေလ်ာင္းေနတယ္။ ေက်ာင္းက မီးေလာင္သြားခဲ့ျပီး ဂါစန္က ေက်ာင္းကုိ ျပန္ေဆာက္ရင္း အလုပ္မ်ားေနတယ္။
"မင္း ဒီေက်ာင္းကုိ ျပန္ေဆာက္ျပီးတဲ့အခါ ဘာဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလဲ" ဆရာျဖစ္သူ ေတကိစိက ေမးလိုက္ပါတယ္။
" ဆရာ မက်န္းမမာတဲ့အခါ ဒီေက်ာင္းကိုထဲမွာ ဆရာ့အနားမွာပဲ စကားေျပာျပီး ေနခ်င္ပါတယ္" ဂါစန္က ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
"ငါ ဒီေက်ာင္းမွာ ေနရဦးမယ္လို႔ မင္းထင္ေနသလား" ဆရာျဖစ္သူက ေမးလိုက္ပါတယ္။
"က်ေနာ္တို႔ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ရလိမ့္ဦးမယ္" ဂါစန္က ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
"အဲဒီ တစ္စံုတစ္ခုကို မင္းရွာဖြႏိုင္ဦးမယ္လို႔ ထင္သလား" ေတကိစိက ဆက္လက္ျပီး ေမးလိုက္ပါတယ္။
"မိုက္မဲတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ဆက္မေမးပါနဲ႔၊ အခု အိပ္ရာထက္ သြားအိပ္လိုက္ပါ" ဂါစန္က က်ယ္ေလာက္စြာ ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။

ဆိတ္ျငိမ္ျခင္းကုိ ေလ့လာျခင္း

၇၁။ ဆိတ္ျငိမ္ဖုိ႔ရန္ ေလ့လာျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကုိ စ်င္ဗုဒၶဘာသာ မေရာက္မီ တရားရႈမွတ္ျခင္းကုိ တန္ဒီေက်ာင္းတပည့္မ်ားက ေလ့လာက်င့္သံုးေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အရင္းအခ်ာျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္က ဆိတ္ျငိမ္စရာ ေန႔ရက္မ်ားကုိ တစ္ပတ္ေလာက္ ရွာေဖြဖို႔ရန္ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကတိ သစၥာျပဳခဲ့ၾကတယ္။
ပထမဦးဆံုးေန႔မွာပဲ သူတို႔အားလံုး ဆိတ္ဆိတ္ျငိမ္ျငိမ္ ေနခဲ့ၾကတယ္။ တရားရႈမွတ္ျခင္းကုိ အားၾကိဳးမာန္တက္ စတင္ခဲ့ၾကျပီး ညဘက္ေရာက္လာတဲ့အခါ မုန္၀ါး၀ါး မီးအိမ္ေလးတစ္ခုကုိ ထြန္းညိွဖို႔ရန္ ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုပ္ေပးသူက ေမ့ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔ေလးေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။
“မီးအိမ္ကို ထြန္းလိုက္ပါ”
ဒုတိယတစ္ေယာက္ကလည္း ပထမလူေျပာတဲ့ စကားကုိ ၾကားရတဲ့အခါ အံ့ၾသမင္သက္မိစြားနဲ႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ စကားတစ္ခြန္း တစ္ေလမွ်ကိုေတာင္ မေျပာမိၾကဖုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳထားၾကတယ္ေလ” သူက သတိေပးေျပာလိုက္တယ္။
“မင္းေတာ္ေတာ္ မိုက္မဲတာပဲ၊ ဘာေၾကာင့္ စကား မေျပာရတာလဲ? တတိယလူက ေမးလိုက္ပါတယ္၊
“ဒီမွာ သူတစ္ေယာက္တည္းသာ စကားေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး” စတုတၳလူက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

၇၂။ ဥာဏ္မရွိတဲ့ ရွင္ဘုရင္
“သဘာ၀အားျဖင့္ေတာ့ အရွင္ဘုရင္က ပညာရွိ တစ္ေယာက္ပါ၊ စ်င္ကုိ က်ြမ္းက်င္ႏွ႔ံစပ္တဲ့ ေမႊးရာပါ စြမ္းရည္ေတြလည္း ရွိေနျပီ ထင္ပါ့” စ်င္ဆရာ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဒင္ဂုႏွင့္ ဂုဒိုဟာ ဘုရင္ထံ အလည္အပတ္လာဖို႔ ဖတ္ေခၚခံရျပီး ဘုရင္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ေမးလိုက္တဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။
“ဘာမွ မဟုတ္ေသးပါဘူး” အသိဥာဏ္မရွိတာကို ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ေျမာက္ပင့္ေျပာဆုိရတာလဲ? သူဟာ ဘုရင္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္မယ္ ဒါေပမယ့္ စ်င္ရဲ႕ သေဘာတရားအားလံုးကို မသိနိုင္ေလာက္ပါဘူး” ဒင္ဂုက ေျပာလိုက္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္က ဂုဒိုအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေပးမယ့္အစား အဲဒီေက်ာင္းကုိ ဒင္ဂုကို ေဆာက္လုပ္ေပးလိုက္ျပီး ဒင္ဂုႏွင့္အတူ စ်င္ကို ေလ့လာအားထုုပ္ေနပါေတာ့တယ္။

၇၃။ အေမြဆက္ခံသူ ဆယ္ေယာက္
စ်င္ တပည့္မ်ားက သူတို႔ဆရာက သူတို႔ကို ထားရစ္ခဲတယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ စ်င္ကုိ ေလ့လာအားထုတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ အဓိ႒ာန္ ျပဳခဲ့ၾကျပီး သူတို႔က လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းစီကုိ ျဖတ္၊ ေသြးစက္ေတြႏွင့္ တိုင္တည္ အဓိ႒ာန္ျပဳ ခဲ့ၾကတယ္။ ေသသြားျပီးတဲ့ တပည့္တစ္ေယာက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး အဓိ႒ာန္တစ္ခုကို စြဲျမဲစြား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အီကီဒုိရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ခဲ့ျခင္းက အာဇာနည္တစ္ေယာက္လိုပဲ အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ထိုေၾကာင့္ အီကီဒုိက ုစည္းကမ္းတင္းၾကပ္တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ျပီး တပည့္ေတြက သူ႔ကို ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသခဲ့ၾကတယ္။ တပည့္ေတြထဲမွ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း တာ၀န္ေတြကို ေျပာျပေနရျပီး သူ႔ရဲ႕ လြဲမွားတဲ့ အျပဳအမူမ်ားထဲမွ တစ္ခုက ေက်ာင္းတံခါးကို ျဖတ္ေလွ်ာက္လာတဲ့ မိန္းမပ်ိဳေလးကို ေငးေမာၾကည့္တတ္တဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုတပည့္ရဲ႕ေနာက္ကို အီကီဒိုဆုိက လိုက္သြားျပီး ဆိုဆံုးမရာမွာ သတ္ပုတ္ဖို႔အထိ မွားယြင္းစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။
ဒီမေတာ္တစ္ဆမႈ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ၾကားရတဲ့အခါ အုပ္ထိန္းသူက အီကီဒုိဆီကုိ တိုက္ရုိက္လာခဲ့ျပီး အီကီဒုိက အျပစ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူဟာ တင္းၾကပ္ေသာ စ်င္ဆရာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတြက္ စ်င္ဆရာက သူ႔ကုိ ခ်ီးက်ဴးခဲ့တယ္။ အီကီဒိုရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ တပည့္ေတြရဲ႕ သေဘာထားန႔ဲ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။