Tuesday, November 2, 2010

ဇင္ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္း

ဇင္ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္း

စိတ္ကေဗာဓိပင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္တယ္။ ေၾကးမံႈအလင္းေရာင္တစ္ခုလိုပဲ ေန႔ေန႔ညည အဲဒီစိတ္ကုိ တိုက္ခ်ြတ္အေရာင္တင္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ ဖုန္အညစ္အေၾကးေတြ ကပ္ျငိခြင့္ မျပဳရ (ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္း)

ေဗာဓိပင္ဆိုတာ မရွိဘူး ေၾကးမံႈအလင္းေရာင္ဆိုတာလည္း မတည္ရွိဘူး အားလံုးဟာ ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမဴမႈန္အညစ္အေၾကးေတြ ကပ္ညွိစရာ မရွိ (ေတာင္ပိုင္းေက်ာင္း)

ဇင္ရဲ႕ က်မ္းစာအလိုအရ ျမတ္ဗုဒၶက ဇင္တရားေတာ္ကုိ အရွင္မဟာကႆပႏွင့္ အရွင္အာနႏၵာကို ေဟာၾကားခဲ့တယ္။ သူတို႔ႏွစ္ပါး ပရိနိဗၺာန္စံျပီးတဲ့ ေနာက္မွာ အိႏၵိယမွာရွိတဲ့ သာသနာျပဳေခါင္းေဆာင္၂၈ ဦးတို႔က ဆက္ျပီး လက္ကိုင္ျပဳ က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ၂၈ ဦးထဲက တစ္ဦးကေတာ့ ေဗာဓိဓမၼလို႔ အမည္ရပါတယ္။ သူဟာ က်န္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္၂၇ ဦးရဲ႕ ဆႏၵအရ ေဗာဓိဓမၼက ေအဒီ ၅၂၀ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ တရုတ္နိုင္ငံကိုေရာက္ရွိျပီး ဇင္တရားေတာ္မ်ားကုိ သာသနာျပဳ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တရားေတာ္ကို တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ သံုးေလးဦးတို႔က သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္လို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ျပီး ေဟာင္ဂ်င္း(Hung-Jen) ဆိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ငါးေယာက္ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ဂ်င္း ဇင္ဂိုဏ္းထဲေရာက္လာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီျဖစ္တဲ့ ရွန္ရွိ(Shen-Hsiu) ေျမာက္ပိုင္းဇင္ေက်ာင္း ႏွင့္ ၾသဇာတိကၠမၾကီးမားခဲ့တဲ့ ဟီနန္( Hui-Neng) ေတာင္ပိုင္းေက်ာင္းဆိုျပီး ႏွစ္ခု ကြဲျပားခဲ့ပါတယ္။ ဟီနန္ဟာ ေျခာက္ဦးေျမာက္ ဇင္တရားေတာ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ေျခာက္ဦးေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး တရုတ္ဇင္ေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းျဖစ္ခဲ့ျပီး ကေန႔ေခတ္ က်ေနာ္တို႔ သိတဲ့ ဇင္ရဲ႕ ဖခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေယဘုယ် အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါတယ္။

ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းက ၀ိနည္းစည္းကမ္းေတြ ကုိယ္က်င့္သီလေတြ တရားရႈမွတ္မႈေတြႏွင့္ ပညာတရားေတြမွာ လက္ခံက်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ပုိမိုျပီး ကုိက္ညီတယ္လို႔ လက္ခံၾကတယ္။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းႏွစ္ခုက အေျခအေနက ဒႆနမရွိပဲ လံုး၀ တရားရႈမွတ္စဥ္မွာ စိတ္ကို အစဥ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သေဘာတူညီၾကတယ္။ ေထရ၀ါဒ၌ စိတ္၌သာလွ်င္ တရားရႈမွတ္ျခင္းကို စ်ာန္မွ တစ္ျခားသုိ႔ ေက်ာ္လြန္ျခင္းရဲ႕ မွတ္မိျခင္းျဖစ္တယ္။ ရုပ္လြန္၀ါဒီ ပညာရွင္ေတြ အေျခအေန သိျမင္ျခင္းကုိ စကားလံုးမရွိတဲ့ ဦးေဆာင္မႈေတြ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ျမင္ၾကပါတယ္။

ေတာင္ပုိင္းေက်ာင္းက ဒီအျမင္ေတြကို ပယ္ရွားတယ္။ ျပီးေတာ့ ပညာတရားႏွင့္ သမာဓိတရားက တူညီတဲ့ အရာျဖစ္တယ္လို႔ သင္ၾကားေပးတယ္။ အေရးၾကီးဆံုးႏွင့္ အလိုအပ္ဆံုးက သီလႏွင့္ညီညြတ္ရန္ လိုအပ္တယ္။ ေနာက္ သမာဓိကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ပညာတရားက သမာဓိ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္တို႔အၾကား လႈပ္ရွားမႈက တစ္ထပ္တည္း တစ္သားတည္း က်ႏိုင္ဖို႔လည္း သင္ၾကားၾကတယ္။

ဇင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းမွာ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းက ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး ေတာင္ပိုင္းေက်ာင္းကေတာ့ ဒီကေန႔အထိေအာင္ အင္အားၾကီးျပီး က်န္ေနဆဲပါပဲ။ ေတာင္ပိုင္း ဇင္ေက်ာင္းက တုဘက္ျပိဳင္ဘက္ ဆရာမ်ားက ပင္ရင္းေက်ာင္းမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကတယ္။

အက်ဥ္းအားျဖင့္ေတာ့ ေတာင္ပုိင္းေက်ာင္းနွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းအၾကား ၾကီးမားတဲ့ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းရမယ္ဆိုရင္ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းက ေျဖေျဖးေအးေအးစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္တဲ့ အသိပညာကို သင္ၾကားခဲ့တယ္။ ေတာင္ပိုင္းေက်ာင္းကေတာ့ ဇင္အသား ဇင္အရုိးဆိုတဲပံု၀တၳဳမ်ားျဖစ္တဲ့ တိုက္ရိုက္ျမန္ဆန္တဲ့ အသိျမင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဒႆနကုိ သင္ၾကားတယ္။ လူသားေတြအတြက္လည္း အႏုိင္မဲ့ ဂရုဏာရွင္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶက ပညာတရားကို မဂ္ဥာဏ္သို႔ ရႈမွတ္ေစရန္ႏွင့္ လူသားတုိင္း မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖင့္ သဗၺညုတဥာဏ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ သင္ၾကားခဲ့တယ္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာ ဇင္က အနည္းငယ္မွ်ေသာ တုိးပြားလာေသာ တပည့္သာ၀ကမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့ အလြန္ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ ေတြးေခၚမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဒႆနမ်ားသာမက ကိုယ္ခံပညာပိုင္းဆိုရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းကုိလည္း ျပဌာန္းခဲ့တယ္။

(Western Students အေမး
ဆရာေတာ္ W.V.Zinn ရဲ႕ အေျဖမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္)