Wednesday, December 8, 2010

လူ႕ဘ၀ လူ႕ျပႆနာ (၁)

လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆုိရရင္ က်ေနာ္တို႔မွာ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈရဲ့ အဆင့္တစ္ခုကို ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ေလာက္မွာေတာ့ ဒီအေျခအေနကို အိပ္မက္ေတာင္ မက္ခဲ့ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္နည္းပညာေတြရဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြက သဘာ၀တရားရဲ့စြမ္းအင္အေပၚမွာ ဧရာမ power စြမ္းအားၾကီးေတြကို ထုတ္ယူေနၾကတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ေအာင္ႏိုင္တတ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အဆံုးစြန္ေသာ ေမးခြန္း တစ္ခုကေတာ့ ေမးစရာ ရွိေနပါတယ္။
အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့................
အတိတ္က အဘုိးအဖြားေတြထက္ ပုိတဲ့ ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြ ရေနျပီလား ?
အေျဖကေတာ့ No လိုပဲ ေျဖရမွာပါ။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား, ကေလးမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳ႔တဲ့ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ မတရားအႏုိင္က်င့္ခံရမႈေတြ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြ, အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးဇာတ္ျခားနားျခင္းစနစ္ေတြကလဲ မရပ္မစဲဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာတစ္ခုကေတာ့ ဒီလို ရုပ္၀တၱဳစည္းစိမ္ခံတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ထက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြထက္ ပိုျပီး စိုးရိမ္တတ္ၾကတယ္ဆုိတာပါပဲ။ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ျငိဳးႏြမ္းျခင္း, စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ အထီးက်န္ျခင္းတို႔ဟာ ယေန႔ေခတ္သစ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိုးရိမ္စရာ ျပႆနာေတြပါ။ သို႔ေပမယ့္ မျဖစ္မေန ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အရာတစ္ခုလဲ ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့
ဒီေန႔ကမၻာကို တုန္လႈပ္ေစတဲ့ မေကာင္းမႈအားလံုးတုိ႔အတြက္ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိေနသလဲ?

လူေတြ ရယူဖန္တီးခဲ့တဲ့ တိုးတက္ျခင္းေတြအတြက္ ရယူပိုင္ဆိုင္ဖို႔ စိတ္ေဇာကပ္ေနသူေတြက အမ်ားသားပါ။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ့တိုးတက္ျခင္းဆိုတဲ့အရာေတြအတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ, သိပၸံပညာရွင္မ်ား, ႏိုင္ငံေရသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား စတဲ့သူေတြကုိ အေလးထားလိုအပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ ............
တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ဘယ္သူေတြကို မွ်ေ၀ၾကမလဲ?

လူတိုင္းလူတုိင္းမွာ တူညီတဲ့တာ၀န္၀တၱရားေတြရွိတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံထားရမွာပါမယ္။ လူသားေတြကုိ ျငိမ္းေအးျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ယူေဆာင္ေပးဖုိ႔ က်ြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ခံယူထားပါလွ်င္ က်ြႏု္္ပ္တိုိ႔ကုိယ္တိုင္အေပၚမွာပဲ မီးေမွာင္းထုိးျပလုိက္ၾကပါစုိ႔။ ရုိးသားျခင္းဆိုတဲ့ အရာအားလံုးမွာ က်ြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တုိင္ ေၾကျငာလုိက္ၾကပါစုိ႔။
ယေန႔ကာလမွာ အမွန္ကို အမွန္တိုင္းေျပာဖို႔ က်ြႏု္ပ္တို႔ဟာ အင္မတန္ကို ေၾကာက္ရႊံ႔ေနၾကတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရႊံျခင္းကုိ ပယ္ရွားေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔မွာတာ၀န္ရွိလာပါတယ္။ ဆိုၾကပါစုိ႔ လူေတြရဲ့ လိုအင္ဆႏၵကုိ အားရေက်နပ္ေစဖို႔အတြက္ စြန္႔စားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေငြ ႏွင့္ ရာထူးအာဏာအတြက္ ေလာဘတရားဟာ မသမာလူတစ္ခ်ိဳ႔ဆီမွာေတာ့ ရွိေနၾကမွာပါပဲ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ဖို႔၊ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ စည္းစိမ္ခံဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြပါ။ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးေတြကုိ လုပ္ငန္းအတြက္ မတရားဖိႏိွပ္ျပီး ေစခုိင္းေနၾကျပီ။
ကမၻာ့သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့လဲ လူမ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ျခင္း တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း လိမ္လည္လည့္ဖ်ားျခင္းႏွင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္းဆိုတဲ့အရာေတြမွ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါမွ လြတ္ေျမွာက္ခဲ့တယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ဘ၀ရဲ့ အိမ္ႏွင့္ အလုပ္ထဲမွာသာမက ေလာကၾကီးအတြက္လည္းဘဲ ျငိမ္းေအးမႈဆိုတာ အင္မတိ အင္မတန္ လုိအပ္လွပါတယ္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းကေန ျမင့္တက္လာတဲ့ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရႊံမႈေတြဟာလဲ က်ြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူပုိင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ေနာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးရံုသာမက က်ြႏု္ပ္တုိ႔ သႏၱာန္အထိ တရေဟာ စီဆင္းလာေနပါတယ္။ လူေတြကို ဒီလုိစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ အေၾကာက္တရားေတြ ၾကီးစိုးေနျခင္းေၾကာင့္ လူေတြဟာ ေလာကမွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုးလူေတြ ျဖစ္လာေနပါျပီ။ သူတို႔ဟာ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ၾကမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဆုိး၀ါးတဲ့ ဆုလာဒ္တစ္ခုကို ေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ရာထူးအာဏာအတြက္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုလဲ စြန္႔လြတ္ခဲ့ၾကျပီးပါျပီ။
ယေန႔ေခတ္ က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခခံျပႆနာကေတာ့ ကိုယ္က်င့္တရားေတြ ဆိုး၀ါးလာျပီး အသိဥာဏ္ေတြကို တလြဲ အသံုျပဳေနၾကတာပါပဲ။ သိပၸံနွင့္ နည္းပညာေတြက တုိးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကမၻာၾကီးကေတာ့ လံုျခံဳမႈေတြ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြမွ ေ၀းကြာေနပါျပီ။ တကယ္ေတာ့ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာေတြထက္ ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုး၀ါးမႈ အသိဥာဏ္ တလြဲသံုးမႈေတြဟာ လူဘ၀ကုိ ပုိျပီးေတာ့ လံုျခံဳမႈ ကင္းမဲ့ေစတာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တုိးတက္မႈသာ မရွိဘူးဆိုလွ်င္ အဲဒါက က်ေနာ္တို႔ ျပႆနာေတြမွာ ျပီေတာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ သုတ္သင္ရမယ့္ အႏၱရာယ္အျဖစ္ အဓိကထား ကိုင္တြယ္ရပါ့မယ္။ (Ksi. Dhammanandaရဲ႕ Human life and problems ကို ဘာသာျပန္ပါသည္