Friday, December 10, 2010

လူ႕ဘ၀ လူ႕ျပႆနာ (၂)

GOING BEYOND WORLDLY PLEASURES
ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာတရားမ်ားမွာ လူသားေတြရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆိုတာ ေသြးသားပိုင္းဆုိင္ရာ တဏွာႏွင့္ အာသာရမၼက္ေတြရဲ့ ေက်နပ္အားရျခင္းအေပၚ အေလးမထားဘဲ ထိန္းသိမ္းၾကပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းေတြ ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ တန္းခိုးအာဏာတို႔ရဲ့ ရွာမွီးျခင္းအေပၚ အေလးမထားဘဲ ထိန္းသိမ္းၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရႊံ႔မႈနွင့္ စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္မႈေတြ အျမဲ စြဲကပ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္, စစ္မွန္တဲ့ သဘာ၀တရား (သို႔) သစၥာတရား ရဲ့ ျဖစ္တည္မႈကို မသိနားမလည္မႈေတြႏွင့္ ျမင့္တက္ေနမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔မွာ စည္းစိမ္အျပည့္နွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရားအားလံုးရွိေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ျငိမ္းေအးမႈေတြက ျဖစ္ႏိုင္ဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ရာထူးအာဏာမ်ား ကေလးမ်ား ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ဒါမွမဟုတ္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းဆိုတဲ့ အရာေတြထဲမွာ အေျချပဳျပီး ရွာေဖြတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာေတြက ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာမ်ားရဲ့ ခဏတာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ယူေဆာင္လာရံုပဲဆိုတာ လံုး၀သံသယ ရွိစရာမလိုပါဘူးေလ။ ျပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ သဘာ၀က်က် ေက်နပ္စရာကုိလဲ မျပဌာန္းနုိင္ျပန္ဘူး။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းဥစၥာအေျခအေနကို တစ္လြဲသံုးစားရယူထားတာေတြ , မတရားရယူပိုင္ဆိုင္ျခင္းေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ဒါကို ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႔ ဆိုႏုိင္ေကာင္း ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ နာက်င္စရာ အျပစ္တင္စရာႏွင့္ ၀မ္းနည္းစရာေတြရဲ့အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေနပါျပီ။ ေနာက္ထပ္ မတရားရယူပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြ ရွာေဖြေနဦးမယ္ဆိုရင္လဲ ပိုျပီးေတာ့ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔စရာ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။
ခံစားစရာအာရံုငါးပါးက ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကုိ ေက်ေက်နပ္နပ္ အာမခံႏိုင္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံယံုၾကည္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ျငိဳ႔အားျပင္းတဲ အျမင္အာရံုေတြ၊ ့ စြဲမက္စရာ ဂီတေတြ၊ ေမြးၾကိဳင္သင္းပ်ံ႔တဲ့ ရနံ႔ေတြ၊ အရသာထူးကဲလွတဲ့ အစားအစာေတြႏွင့္ စြဲမက္စရာ ခနၶာကိုယ္အလွက က်ေနာ္တို႔ကုိ လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းေနျပီး က်ေနာ္တို႔ကုိ ေလာကီေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြရဲ့ ေက်းက်ြန္သာသာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါျပီ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတပ္စုကဲ့သုိ႔ေသာ အားရစရာ အာရံုခံစားမႈသာမက ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈေတြကလဲ လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီးအခ်ိန္မွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈသေဘာတရားေတြကုိ သဘာ၀က်က်ေတြးျမင္လာတဲ့အခါ မွန္ကန္တဲ့ နားလည္သေဘာေပါက္မႈေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာျခင္းသေဘာတရားေတြအေပၚမွာ မွန္မွွန္ကန္ကန္သံုးသပ္လာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ လက္ေတြ႔ သစၥာတရားကို ပုိျပီး နားလည္သေဘာေပါက္လာနိုင္ဖို႔ဆိုတာ အျမဲကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ဆန္းစစ္ေနရမွာပါ။
တကယ္စစ္မွန္တဲ့ အမွန္တရားဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ?
စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဘယ္လိုရယူၾကမလဲ?

က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အျပင္ပန္းျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို လိုက္ၾကည့္ေနမည့္အစား အတြင္းပုိင္းသႏၱာန္လိုအပ္ခ်က္ကုိ အျမဲဆန္းစစ္ေနျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္တြင္းသႏၱာန္ရဲ့ ျငိမ္းေအးမႈေတြ တိုးတက္လာျပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေလာဘ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟတုိ႔၏ ဖ်က္ဆီးေသာ စြမ္းအားရဲ့ အႏၱရာယ္ကို သိရပါ့မယ္။ ၾကင္နာမႈေတြ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြႏွင့္ သေဘာထားျပည့္၀မႈေတြရဲ့ ေကာင္းတဲ့ေစတနာစြမ္းအားေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေလ့လာရပါမယ္။ စစ္ေျမျပင္အတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ရွိေနျပီဆိုပါစုိ႔ စစ္လက္နက္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ျခားပစ္စရာတစ္ခုခုႏွင့္ တုိက္ခုိက္ၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ စိတ္အတြင္းမွာ သည္းခံႏိုင္မႈ စြမ္းအားေတြက Negative ျပေနသလား positive ျဖစ္ေနသလား ဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ ေကာင္းေကာင္းသိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အျမဲဂရုျပဳေနျခင္းဟာ ျပည့္၀တဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ျပည့္၀တဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ဖြင့္ထားတဲ့ ႏွလံုးနဲ႔ စကားေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေလထီးတစ္ခုလိုပဲ စိတ္က သူ႔ရဲ့ စိတ္တံခါးကို ဖြင့္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမွတ္မိသိရွိေနျခင္းဟာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ခုိက္ရန္ေဒါသျဖစ္မႈ မွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ တံခါးကို ဖြင့္တဲ့ ေသာ့ခ်က္ တစ္ခုသာမက စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းေတြရဲ့ တံခါးကုိ ဖြင့္ႏိုင္တဲ့ ေသာက္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္ဆိုတာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအားလံုးနွင့္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာအားလံုးတို႔ရဲ့ အရင္းခံရာ ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခုပါ။ ေလာကမွာ ဒီလို ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္တဲ့ စိတ္က ျငိမ္းေအးမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္ဖို႔ အစဦးဆံုး ျဖစ္ေနရမယ့္ အရာပါ။ စိတ္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေပ်ာ္ေနျခင္းဟာ ေန႔စဥ္လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ၀င္ဆံ့ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္းက က်ေနာ္တုိ႔လူမ်ိဳးစုေတြ စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ့စရာပါ။ ကမၻာေလာကၾကီးရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ လူမ်ိဳးစုေတြ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေနဖို႔ကလဲ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကြန္ယက္ရဲ့ ပံုပန္းသ႑ာန္ေတြ အသံုးျပဳရပါမယ္။ ဧရာမ ကြန္ယက္ေတြအေနႏွင့္ ဒီကြန္ယက္ကုိ အထံုးတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ထံုးဖြဲ႔ျခင္းအားျဖင့္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုိလံုးကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရပါမယ္။ ဒီလို မထံုးဖြဲ႔ႏုိင္္ဘဲ ပ်က္စီးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြန္ယက္တစ္ခုလံုးလဲ လႈပ္ခါ ပ်က္စီးသြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္ေရ စိတ္ၾကည္လင္မႈဆိုတာ ေလာကၾကီး သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္ေနပါျပီ။
ခုိက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ေအာင္ႏိုင္မႈကို ဘယ္ေတာ့အခါမွ မရႏိုင္ဘူးဆုိတာ ဘ၀သခၤန္းစာေတြက ထင္ရွားျပေနပါျပီ။ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ သေဘာကြဲလြဲျပီး စိတ္ဆိုးခုိက္ရန္ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ျခင္းဆိုတာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမွ ခံစားလို႔ မရပါဘူး။ ျငိမ္းေအးျခင္းဆိုတာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ စုေဆာင္းျခင္း ဒါမွ မဟုတ္ ရာထူးအာဏာေတြကို ပိုမို ရယူျခင္းအားျဖင့္ မည္သည္႔အခါမွ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကုိယ္ေကာင္းမဆန္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အျပဳအမူႏွင့္ လူေလာကကုိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေဖးမျခင္းကသာလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာကုိ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလံုးသားထဲက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကသာ အျမင္မတူတဲ့ ဆန္က်င္ဘက္အားလံုးတုိ႔ကို ေအာင္ႏိုင္မွာပါ။ အဲဒီ နွလံုးသားထဲက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ကုိလဲ ကူညီတယ္။ ျပီးေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထိုင္နုိင္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေသာဘ၀ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေသာဘ၀ကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္မွာပါ။
“ စစ္ပြဲေတြကို တိုက္ခုိက္ဖို႔ဆိုတာ လူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာပဲ ရွိပါတယ္။ အေကာင္းဘက္က ေျပာရရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိတည္ေဆာက္ဖို႔ ခံတပ္ဆိုတာလဲ လူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာပဲ ရွိေနပါတယ္။”

Using Wealth Properly

ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္၀ခ်မ္းသားဆံုးေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ ေကာင္းမြန္ေသာအဆက္အသြယ္ ဒါမွမဟုတ္ လူမ်ိဳးစုက ပိုိင္ဆိုင္တဲ့ အဖိုးတန္ရတနာေျမမ်ားမွာသာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရုပ္၀တၱဳပုိင္းဆိုင္ရာရရွိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ တစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ wealth ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ့ မူရင္းက weal ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွ ဆင္းသက္လာျဖင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ commonwealth ဆိုတဲ့စကားလံုးကေတာ့ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတာပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ ယခုအခါမွာေတာ့ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာသာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုေနၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာထားျပည့္၀ေနသူေတြကိုလဲ ရည္ညြန္းမႈကေတာ့ မရွိသေလာက္ပါပဲ။
သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေဘာင္အတြင္းမွာ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈတန္ဖိုးတရားအတြက္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလိုတဲ့ ဆႏၵေတြကို တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မလြန္ဆန္ႏုိင္ပါဘူး။ လိုအင္မႈဆႏၵဆိုတာ ၄င္းကုိယ္တုိင္ မေကာင္းတဲ့အရာမွ မဟုတ္တာ။ သိုေသာ္လဲ ခ်ဳပ္တည္းျခင္းမရွိတဲ့ မတရား ရယူလိုျခင္း ေရာင့္ရဲေက်နပ္မႈမရွိျခင္း မနာလိုျငဴစူမႈျဖစ္ျခင္း မတရားလိုခ်င္ျခင္း စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ လူေတြအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းျခင္းေတြ ဦးတည္ထားတဲ လိုအင္ဆႏၵကေတာ့ မေကာင္းလွပါဘူး။ ေငြေၾကးေတြ စုေဆာင္းျခင္းကေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ့ အမ်ိဳးအစားတစ္ခ်ိဳ႔ကုိ ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေပမယ့္ ေရာင့္ရဲေက်နပ္ျခင္း စြန္႔လြတ္ အနစ္နာခံျခင္းဆိုတဲ့ တရားေတြကို ယူေဆာင္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈနွင့္ က်ဆံုးမႈဆိုတာ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ျခားနားမႈက ေက်ာခ်င္းကပ္ထားတယ္ဆုိရံုေလးပါ။ သူတို႔ဟာ ဒီသဘာ၀တရားေတြရဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ႏွင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းရဲ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို နားမလည္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ သဘာ၀က်က် ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ့ အဆံုးသတ္လွပမႈကုိ ရယူႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ သီအိုရီတစ္ခုမွ်သာ သေဘာထားၾကတာ။ သို႔ေပမယ့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသားတဲ့သူ မရွိဘဲႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔ ဆုိတာလဲ မျဖစ္ႏွိုင္ျပန္ပါဘူး။ တရုတ္သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြဆီက လာတဲ့ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ေျပာျပပါရေစ။
တစ္ခါက ေပ်ာ္ရႊင္မႈအစစ္ဆုိတာ ဘယ္လုိ ဘယ္ပံုျဖစ္သလဲဆိုတာကို သိခ်င္ေနတဲ့ ဘုရင္တစ္ပါးရွိခဲ့ဖူးသတဲ့။ သူ႔ရဲ့ မူးမတ္ေတြထဲက တစ္ေယာက္က သူ႔ကုိ ဒီလို အၾကံေပးသတဲ့။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအစစ္ကုိ ရယူခံစားဖို႔ဆိုရင္ တကယ့္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့သူရဲ့ အ၀တ္ကုိ ၀တ္ဆင္ရလိမ့္မယ္လို႔ ဒီလုိ အၾကံေပးလုိက္တယ္။ အခ်ိန္ေတြ အေတာ္ၾကာသြားျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘုရင္ဟာ တကယ့္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ရွာေတြခဲ့တယ္ေပါ့။ သို႔ေပမယ့္ အဲဒီ အေပ်ာ္သမားဟာ ဘုရင္ကုိေပးဖုိ႔ အ၀တ္အစား မရွိဘူး ျဖစ္ေနသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္က ေမးလိုက္တယ္
“မင္းဘာေၾကာင့္ ဒီလို ေပ်ာ္ေနႏိုင္သလဲ?”
ထိုအခါ ထိုလူက ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္
“ၾကြယ္ခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳသင့္တယ္။ မိမိရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာမက တစ္ျခားသူမ်ားရဲ့ အက်ိဳးအတြက္လဲ အသံုးျပဳသင့္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ သူ႔ရဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြမွာပဲ တြယ္ဖက္ထားမယ္ဆုိရင္ အဲဒီသူဟာ သူ႔ရဲ့ႏိုင္ငံ သူ႔ရဲ့ လူမ်ိဳး သူ႔ရဲ့ဘာသာတရား ဆီကို သူ႔ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြက ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြႏွင့္ သူ႔ရဲ့ဘ၀ဟာ တအံု႔ေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ လူမ်ားစြာတို႔ကလည္း ပစၥည္းဥစၥာရရွိဖို႔ကုိပဲ စြဲလမ္းေနၾကလိမ့္မယ္။ သူတို႔ရဲ့ မိသားစုေတြ ျပီးေတာ့ သူတု႔ိွႏွင့္ဆက္စပ္ေနသူအားလံုးတို႔အေပၚ သူတုိ႔တာ၀န္၀တၱရားေတြ ေမ့ေနၾကလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ တကယ့္ကုိအေရးၾကီးတဲ့ သတိထားစရာ အခ်က္တစ္ခုပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆုိတာ စြမ္းအားထက္တဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတရားေတြကို သူမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ေလေလ သင္က ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္စရာကုိ ပို၍ ရေလေလပါပဲ။”တဲ့
တစ္စံုတစ္ေယာက္က တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီကမၻာေလာကၾကီးမွ ထြက္ခြာသြားဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္တန္လာတဲ့အခါ သူဟာ အရမ္းကို ေနာက္က်ေနခဲ့ပါျပီ။ သူ ဒါမွ မဟုတ္ သူ႔မရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာကိုေပါ့။ သုခဒုကၡ ခံ၍ တည္ေဆာက္ စုေဆာင္းထားေသာ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမွသာ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဖူးကို ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ျငင္းႏိုင္တဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ့္ကုိယ့္ကုိ အျမဲဆန္းစစ္ပါ။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းထားပါ။ အားငယ္သူေတြအေပၚ သနားၾကင္နာဂရုဏာ ထားပါ။ မိသားစုအေပၚ မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအေပၚ တတ္ႏိုင္သမွ် တာ၀န္၀တၱရားေတြ ေက်ပြန္ပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ေလာကရဲ့ အလွတရားကို ပိုင္ဆိုင္ရမွာ ဧကန္မုခ်ပဲ မဟုတ္ပါလား ?
(Dr.Kri Dhammananda ၏ Human life & problems)