Monday, December 13, 2010

လူ႕ဘ၀ လူ႕ျပႆနာ (၃)


Accumulation of Wealth

ပစၥည္းဥစၥာကို ပုိမိုျပီး စုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ျပႆနားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ လူတစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ့ ထင္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမိုျပီး ခ်မ္းသာတဲ့ျဖစ္လာဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာတဲ့သူ ျဖစ္လာျပီးေနာက္မွာ သူတို႔ဟာ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္တုိ႔ႏွင့္ ပိုပုိျပီး ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ပစၥည္းဥစၥာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ လံုျခံဳမူ ကင္းမဲ့ျခင္း ပူပန္ရျခင္း ရန္သူမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲ့ၾကပ္တည္းမႈ စတဲ့ ျပႆနာေတြလည္း အပါအ၀င္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္တည္း ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစုေဆာင္းျခင္းက လူမႈျပႆနာမ်ားကုိအတြက္ ေျဖရွင္းဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဒီေနရာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏိုင္ပါတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာဆိုတာ ျပႆနားမ်ားကို ေက်ာ္လြားဖို႔ တကယ့္ကုိ ကူညီမေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေလာကၾကီးရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအားလံုးတို႔ဟာလဲ ေငြေၾကးဥစၥာကေနတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေငြဆုိတာ သဘာ၀ျပႆနာမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစတဲ့ နတ္ဘုရားမွ မဟုတ္တာ။
ဆင္ျခင္းမႈအဓိက၀ါဒႏွင့္ ေတြးေခၚရွင္ျဖစ္တဲ့ philosophers မ်ားကေတာ့ လူသားအားနည္းခ်က္ရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကုိ ေထာက္ျပၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိ ေက်ာ္လြားရမလဲဆိုတာကိုလဲ ညြန္ျပၾကတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူေတြကေတာ့ သီအိုရီတစ္ခုအေနန႔ဲသာ မွတ္ယူၾကျပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အေနနွင့္ကေတာ့ သတိမရၾကဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ပညာတတ္ အသိဥာဏ္ရွိသူေတြက သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အတၱ၀ါဒအျမင္မ်ားကုိ ဖက္တြယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာေတြက ပုိမိုျပီး ၾကီးထြားလာတာေတြ ရွိပါတယ္။

The Buddha’s Advice for Earning
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ သည္းခံျခင္းေတြ ႏွင့္ တရားဘာ၀နာ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္းမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ေလးပံုတစ္ပံုေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ မွားယြင္းသူေတြရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ေတြကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားၾကတယ္။ အလုပ္ကုိ အပတ္တကုတ္လုပ္ဖို႔ႏွင့္ အားၾကိဳးမာန္တက္လုပ္ၾကဖို႔ မတုိက္တြန္းၾကဘူး။ အားမေပးၾကဘူး။ တကယ္ေတာ့ ျမတ္ ဗုဒၶက မ်ားစြာေသာ တရားေတြမွာ ထိန နွင့္ မိဒၶ မျဖစ္ၾကဖို႔ သူ႔ရဲ့ တပည့္သာ၀ကေတြကုိ ေဟာၾကားထားပါတယ္။(ထိန= ပ်င္းရိျငီးေငြ႔ျခင္း မိဒၶ=ထံုထိုင္းဖ်င္းအျခင္း) ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ စီးပြားဥစၥာစုေဆာင္းမႈအေနနွင့္ အလုပ္ကုိ အပတ္တကုတ္လုပ္ဖုိ႔ႏွင့္ အားၾကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ရန္ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာကို စုေဆာင္းမႈၾကရန္ အားေပးတိုက္တြန္းေနစဥ္မွာပဲ လူက်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကုိ မခ်ိဳးေဖာက္မိေစရန္ အျမဲသတိျပဳရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ သိကၡာမ်ားကိုလဲ တတ္ႏိုင္သမွ် လိုက္နာျပဳက်င့္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဆိုတာ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ စုေဆာင္းအသံုးခ်ရံုမွ်သာ ျပဳလုပ္သင့္ျပီး စည္းစိမ္ဥစၥာရဲ့ ေက်းက်ြန္မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းကုိလဲ ျမတ္ဗုဒ္ဓက အၾကံျပဳထားတယ္။ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ေနျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္ျခင္းတို႔မွလဲ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာဆိုတာ မိသားစုအတြက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႔ရန္ အေနနဲ႔သာ ရွာေဖြစုေဆာင္းသင့္တယ္။ ေဆြမ်ိဳးဥာတိမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ကူညီဖို႔ရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ျပီးေတာ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳတဲ့အေနနဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြ ဆင္းရဲ နြမ္းပါတဲ့သူေတြကို ကူညီေပးသင့္တယ္လို႔ စသျဖင့္လည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။
ဒီတရားေတာ္ေတြထဲမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီးေတာ့မွ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶက ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ့ တရားေတြဟာ ေလးခုရွိတယ္ဆုိတာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာၾကားထားပါတယ္။
၁။ တရားသျဖင့္ရွာမွီးထားေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာပိုင္ဆိုင္၌ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
၂။ မွန္မွန္ကန္ကန္ သင့္သင့္မွ်တျပီး စည္းစိမ္ဥစၥစုေဆာင္းျခင္းအသံုးျပဳျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ျခင္း
၃။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံ ေၾကြးျမီ ကင္းရွင္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္
၄။ ဥပေဒမဲ့ သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ စုေဆာင္းေလ့ရွိျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္း, မည္သူကုိမွ် မနစ္နာ မထိခုိက္ေစဘဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း တို႔မွတစ္ဆင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ျခင္း
ဟူ၏။
MAN’S PLACE ON THIS PLANET
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ့ အဓိက ရႈေထာင့္အျမင္က လူသည္ တိရိစၱာန္တုိ႔မွ ျခားနားရမည္။ သူသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္ဖို႔ရန္ သူ႔ရဲ့ အသိဥာဏ္ႏွင့္ သိနားလည္မႈတို႔ တိုးတက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအဓိပၸါယ္က အေတြးအေခၚနဲ႔ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္ႏွလံုးရွိသူလို႔ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဘာသာတရားတို႔ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ေတြးေခၚတတ္ဖို႔ရန္ တိရိစၦာန္ဆိုတဲ့ အဆင့္အတန္းတို႔မွ ျမင့္တက္လာရန္ ေလာကၾကီးနွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအေပၚ သိျမင္နားလည္လာေအာင္ ကူညီေပးရန္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ပါရမီတို႔ရဲ့ အဆံုးစြန္ေသာပန္းတိုင္တို႔ကို ရရွိေရးတုိ႔ႏွင့္အတူ harmony က်က် ေနထိုင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
လူဆိုတာ အေျခခံသံုးခုျဖစ္တဲ့ အစားအစာ, အ၀တ္အစားႏွင့္ မ်ိဳးျပန္႔ပြားမႈတုိ႔ရဲ့ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနေပၚ ေက်နပ္ေနကတည္းက အျမဲတမ္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈရွိေသာ ေမးခြန္းသံုးခုကုိ အျမဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေမးေနရပါမည္။

Who am I? ငါဘယ္သူလဲ

What am I doing here? ဒီမွာ ငါဘာေတြလုပ္ေနလဲ

Am I needed? ငါ့ကုိ လိုအပ္သလား ဟူ၏။

ဒီေမးခြန္းသံုးခုဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေဟာင္းႏုိင္ မရုိးနုိင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ျပီး ဒီေမးခြန္းသံုးခုကို လက္ေတြ႔က်က် ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ရန္ လူသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မ်ားစြာေသာ ေတြးေခၚမႈစနစ္ေတြက လူေတြရဲ့အၾကားမွာ အျမဲ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ အဓိကအားျဖင့္ ဘာသာတရားေတြရဲ့ အၾကားမွာ ဆင့္ကဲ့တိုးတက္ေနတဲ့ အရာပါ။ သဘာ၀အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အဲဒီေမးခြန္းသံုးခုကုိ ပထမဦးဆံုး စတင္ျပီးေမးကတည္းက အေျဖအားလံုးဟာ လူေတြရဲ့ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အဓိကထား ျပန္လည္ရႈျမင္းျခင္း အေပၚမွာ တည္ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Man in the Universe
လြန္ေလျပီးေသာကာလကတည္းက လူဆိုတာ စၾကာ၀ဠာေလာကၾကီးရဲ့ အခ်က္အျခာျဖစ္တဲ့ လူသားအေနနွင့္ သို႔မဟုတ္ အေရးပါဆံုးအသက္ရွင္ေနထိုင္သူအေနႏွင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ထင္မွတ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုရႈျမင္မႈအလိုအရ ေလာကၾကီးဟာ လူသားေတြအတြက္ (သို႔) လူသားေတြ လုိခ်င္သမွ်ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရာရာတိုင္းဟာ လူသားေတြ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးသလို ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူသားေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြ တည္ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အရာရာတုိင္းဟာ လူသားေတြအတြက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းကုိ Humanistic view လို႔ ေခၚတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္၀တၱရားေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ စူေပါင္းတည္ရွိတဲ့ အသက္ရွင္သတၱ၀ါေတြအတြက္ စုေပါင္းဆက္စပ္မႈေတြက မျဖစ္မေန ရွိေနတဲ့အရာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အသားအတြက္ မလိုအပ္ေသာ ရွားပါးတိရိစၦာန္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိရမယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ (သုိ႔မဟုတ္) အားကစားေဖ်ာ္ေျဖမႈဆိုင္ရာေတြအတြက္ အသံုးျပဳေနေသာ တိရိစၱာန္ေတြ အေပၚ ၾကင္နာသနားတတ္ရမယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ သိပၢံေတြ နည္းပညာေတြက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရေလာက္ေအာင္ကုိ သဘာ၀တရားကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒီလိုအလြန္တရာဖ်က္ဆီးတတ္ျခင္းကုိ သိျမင္နာလည္ႏိုင္ရမယ္။ တိုးတက္ျခင္းကုိ လိုခ်င္တဲ့ လူသားေတြက ရာသီဥတုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ နစ္ျမဳပ္ဖ်က္ဆီးေနတာကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရမယ္။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ သဘာ၀တရားေတြကုိ ဂရုစုိက္ရပါ့မယ္။ လုယက္မႈေတြ ဖ်က္ဆီးမႈေနသူေတြအတြက္ ေလာကၾကီးကုိ ျပဳစုလုပ္ေက်ြးရန္ ဆိုတဲ့ ေတြးေခၚစဥ္စားမႈကုိ လက္ခံလာေအာင္ ဆက္လက္ျပီး ကူညီေပးရမယ္။ ရုပ္၀တၳဳပုိင္းဆိုင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြက တစ္ထပ္တည္း တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ ေရာင့္ရဲေက်နပ္ေနရမယ္။

ဒီကေနေခတ္မွာ ေလာကၾကီးသာယာေပ်ာ္ရႊင္မူူေတြက မၾကာမီ ကုန္ဆံုးေတာ့မယ္ဆိုတာကုိ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာျခင္းကဲ့သုိ႔ သေကၤတေတြ ညြန္ျပေနပါျပီ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေျပာရရင္ ေလာကၾကီးကုိ ေမတၱာတရားအျမင္ မွန္ကန္တဲ့ အျမင္ေတြႏွင့္္ ျမင္တတ္ရပါ့မယ္။ အနည္းဆံုး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းအတြက္ တူညီတဲ့ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈမရွိျခင္းနွင့္လိုအင္ဆႏၵေတြက ခ်င့္ခ်ိန္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိရပါ့မယ္။ ကမၻာေျမၾကီးေပၚရွိ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြရဲ့ နာက်င္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲေ၀ဒနာကုိ စာနာျခင္းတရားေတြႏွင့္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေတြးေတာရပါမည္။

ဗုဒၶဘာသာအျမင္နွင့္ေျပာရရင္ လူသားေတြရဲ့ ေနရာကို သိနားလည္ႏိုင္ဖို႔ရန္ စၾကာ၀ဠာအေပၚမွာ ဗုဒၶအျမင္က အားလံုးရဲ့ ပထမ ျဖစ္ေနရပါ့မယ္။ ဗုဒၶရဲ့ အလုိအရ စၾကာ၀ဠာဆိုတာ ၾကီးမားတဲ့ အာကာသတစ္ခု အေနနဲ႔ နားလည္ရပါ့မယ္။ သက္ရွိသတၱ၀ါရဲ့ ျဂိဳလ္ေတြ တိရိစၦာန္ရဲ့ ျဂိဳလ္ေတြ ၄င္းရဲ့ အာကာသေတြေတြကိုလည္း နားလည္ရပါ့မယ္။

စၾကာ၀ဠာရဲ့ဗဟုိေနရာမွာ စုဖြဲ႔ၾကျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေသာ အထူးအားျဖင့္ ထင္ရွားတဲ့ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြကို က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ စြမ္းအားသာမက ဘ၀ေနထိုင္မႈအတြက္ပါ ေသးငယ္တဲ့လူသားအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာေတြက ျမင္ၾကတယ္။ လူဆိုတာ တစ္ျခားေသာ သက္ရွိသူမ်ားထက္ ပိုတဲ့အရာဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ သိတတ္တဲ့ ဥာဏ္ကေတာ့ စၾကာ၀ဠာမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ တစ္ျခားသက္ရွိမ်ားထက္ ပုိသာပါတယ္။

ယုတၱိနည္းက်က် ေျပာရရင္ လူသားဆိုတာ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ တစ္ျခားေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားထက္ ပိုအားနည္းပါတယ္။ တစ္ျခား သတၱ၀ါမ်ားမွာေတာ့ သူတို႔ကုိယ္ပိုင္ ကာကြယ္ဖို႔ႏွင့္ အေျခအေနတို႔အတြက္ ေမြးရာပါလက္နက္အမ်ိဳးအစားအလို္က္ ေပါက္ဖြားလာၾကတယ္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ လူသားေတြမွာ အရာရာတိုင္းအတြက္ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ေတြးဆၾကံစည္မႈဆုိတာ ရွိၾကတယ္။ သို႔ေပမယ့္ လက္နက္အေနနဲ႔ေတာ့ မရွိၾကဘူး။ တစ္ျခားသူမ်ားႏွင့္ စည္း၀ါးက်က် ေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လူသားေတြက ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း အသက္ရွင္ေနထုိင္ေသာ သက္ရွိအေနႏွင့္ ဆက္စပ္မွတ္ယူလို႔ရတယ္။ သို႔ေပမယ့္ လူေတြကုိ ဖ်က္ဆီးေနေသာ သူေတြေတာ့ မပါဘူးေပါ့။ ဒီ ေအးခ်မ္းဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လူေတြက ဘာသာတရားေတြကို ရွာေဖြလာၾကတယ္။ အသက္ရွင္ေနထိုင္တဲ့သူ အားလံုးတုိ႔ဟာ energizes man ျဖစ္တဲ့ ဘ၀ခြန္အားေတြကို မွ်ေ၀ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ စၾကာ၀ဠာဆိုင္ရာ အားၾကီးေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ျပန္လည္ေမြးဖြားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြင္းမွာ ယူေဆာင္လာၾကျပီး တိရိစၦာန္မွ လူသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကတယ္။ တဖန္ျပန္ျပီးေတာ့ လူႏွင့္ တိရိစၦာန္ကုိ ခြဲျခားလာႏိုင္ၾကတယ္။ ျဖစ္တည္မႈအတြက္ powerful craving ေတြက လႈပ္ရွားၾကတယ္။(powerful craving တဏွာတရား) ေမြးဖြားသည္မွ ေသဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ေမာင္းႏွင့္တာ ခံေနရတယ္။ တဖန္ သံသရာလု႔ိ ေခၚတဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ အဆံုးမရွိတဲ့ စက္၀ုိင္းမွာပဲ ျပန္ျပန္ျပီး ေမြးဖြားေနၾကတယ္။ သံသရာသို႔ လူေတြကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္က ေလာဘ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟ တို႔ သံုးခုသာ ျဖစ္တယ္။

Wisdom ရဲ့ တိုးတက္မႈမွ တစ္ဆင့္ သံေယာဇဥ္တရားကုိ ပ်က္စီေစမွသာ ဒီသံသရာက ယတိျပတ္ က်ိဳးပ်က္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တဏွာတရားရဲ့ အဆံုးကုိလဲ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီစၾကာ၀ဠာမွာ အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့ လူသားအေနႏွင့္ ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ကံၾကမၼာႏွင့္သံသရာဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ဆက္လက္ျပီး ဘ၀ဆက္တိုင္းဆက္တိုင္း ရွင္သန္ေနထိုင္သြားခ်င္ေနၾကတဲ့ တဏွာတရား ျပတ္ေတာက္မႈ ရွိမရွိ အေပၚမွာသာ မူတည္၍ ေနပါတယ္။

‘All tremble at the rod (punishment). All fear death. Comparing others with oneself, One should neither strike, nor cause to strike’ _Dhammapada

သတၱ၀ါအားလံုးတို႔ဟာ ဒဏ္ေပးခံရမွာကုိ တုန္လႈပ္ၾကတယ္။ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔ဟာ ေသမွာကုိ ေၾကာက္ၾကတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း တစ္ပါးသူမ်ားကဲ့သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပီးေတာ့ သတၱ၀ါေတြကို မညွင္းပန္း မႏိွပ္စက္သင့္ပါ။ (ဓမၼပဒ)


ျပင္းရွရွ ေလာကဓံ မာန ႏွင့္ အေရာင္စပ္ အတၱကုိ ေက်ာသပ္သပ္ေနရတာ ဘ၀က တစ္၀က္ခါးေနျပီ။ အတၱေတြ စီး၀င္ေနတဲ့ျမစ္ အနားသတ္မရမွေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ကန္သင္းမဆည္ေတာ့ဘူး... (သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရဲ့ ကဗ်ာမွ)