Tuesday, December 14, 2010

လူ႕ဘ၀ လူ႔ျပႆနာ (၄)

အရာအားလံုးဟာ သူတို႔ရဲ့ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ တစ္ျခားအရာမ်ားအေပၚမွာသာ မွီတည္ေလ့ရွိသည္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကိုယ္သူ တစ္ျခားေသာသတၱ၀ါမ်ားမွ ကြဲျပားျခားနားတယ္ဆိုသည္ကုိ မျမင္နိုင္ဘဲ ရွိတတ္ၾကသည္။ သူ႔ရဲ့ ခနၶာကုိယ္ဟာ အစားအစာအေပၚမွာ တည္မွီေနသည္။ သူ႔ရဲ့ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ အသီးအႏွံ, ေရ ႏွင့္ oxygen ရွဴရႈိက္မႈ စသျဖင့္ အေပၚမွာသာ တည္မွီေနၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ လူရဲံ စိတ္ဟာလည္း ဆိုခဲ့ျပီးတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြ အေပၚမွာသာ မူတည္ေနၾကသည္။ လူႏွင့္ ျဒပ္၀တၳဳတို႔ရဲ့ ျပင္ပကမၻာမ်ားမွ စံတစ္ခုျဖစ္ေသာ အာရံုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တည္ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးကို ဧရာမကြန္ယက္ၾကီးတစ္ခုအေနႏွင့္ ျမင္ၾကည့္ရပါ့မည္။

ထံုးဖြဲ႔ထားတဲ့ ျခင္းလံုးတစ္လံုးကဲ့သုိ႔ပဲ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုး လႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနသည္။ လူသည္ ေလာကၾကီးကို သစၥာျပဳျပီး ေက်းဇူးျပဳရပါ့မည္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ခုစလုံး ရပ္တည္ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ ၄င္းအေပၚမွာ တည္မွီေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ လူရဲ့ သေဘာထားက ေလာကၾကီး၏ ေကာင္းက်ိဳးဆီသုိ႔ ဦးညြတ္ေနသင့္သည္။ ကေလးကလြဲလို႔ လူအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကုိ ဖူးဖူးမႈတ္ျပီး ထိုင္ၾကည့္မေနသင့္ပါ။ ေလာကၾကီးကို တစ္စံုတစ္ဦးတည္းက ဖန္တီးေနသည္ မဟုတ္။ သို႔ေပမယ့္ ေလာကၾကီးကသာ လူေတြကို အျမဲကူညီေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ ေလာကၾကီးအေျခအေနက favouritism -ဟူသည္ မရွိ။ လူတို႔သည္ ေလာကၾကီးအေပၚ ကုိယ္ခ်င္းစာ စာနာႏိုင္သည္။ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ေလာကၾကီးကေတာ့ ဘက္လိုက္ေနမည္ေတာ့ မဟုတ္။ လူေတြ အျမဲသတိျပဳရမည့္ အခ်က္တစ္ခုက ဤသို႔ ျဖစ္သည္။ “ကမၻာေလာကၾကီး တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္သာ လူေတြ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနနိုင္သည္” ဟူ၏။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လူမည္သည္ သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ကမၻာေလာကၾကီး ထံမွ မတရားဖ်စ္ညွစ္ရယူဖုိ႔ရန္ မၾကိဳးစားသင့္ပါ။ ၄င္းကုိ ေလးေလးစားစားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ သဘာ၀တရားႏွင့္ သက္ရွိ သတၱ၀ါအားလံုးတုိ႔ဆီသို႔လည္း ဂရုျပဳေနရမည္။ လူသည္ ကမၻာေျမၾကီးဆီသို႔ အလည္လာေသာ newcomer တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ တစ္ျခားဘ၀တူ ညီအစ္ကုိမ်ားကုိ ေလးစားတတ္ဖို႔ရန္ ေလ့လာရမည္။ သူသည္ ဧည္သည္တစ္ေယာက္ထက္ပိုတဲ့ ေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ေလ့လာရမည္။ ထိုထက္ပို၍ အားလံုးကုိ ေအာင္ႏိုင္ေသာ ဖဲကစားသမားတစ္ေယာက္ရဲ့ ေလ့လာျခင္းကဲ့သုိ႔ ကမၻာေလာကၾကီး၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္္ ခ်ြင္းခ်က္မရွိ ေလ့လာရမည္။ (ဆက္ရန္)

(ဤေနရာ၌ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္မွ စာသားတစ္ေၾကာင္းကုိ တင္ျပပါမည္။ ေလာကၾကီးမွာ က်ေနာ္ေမြးဖြားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာကၾကီးဟာ က်ေနာ့္အတြက္ မဟုတ္။ က်ေနာ္သည္သာ ေလာကၾကီးအတြက္ ျဖစ္သည္…..ဟူ၏)
ျမတ္ဗုဒၶသည္ သတၱ၀ါအားလံုးကုိ ေမတၱာပြားမ်ားဖို႔ရန္ သတၱ၀ါ အားလံုးတုိ႔ရဲ့အေပၚ ေမတၱာတရားမ်ားပို႔သဖို႔ရန္ သူ၏ တပည့္သားမ်ားကုိ အၾကံျပဳသည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလို တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပန္အလွန္ မွီခိုေနျခင္းကို ေကာင္းေကာင္း သိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသခင္က လူသားေတြဟာ လူသားေတြ အေပၚမွာသာ လိုက္ျပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပိုသသင့္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္ ဟုတ္ဟန္မတူ။ (ဗုုဒၶရဲ့တပည့္သာ၀ကမ်ားအတြက္ အထူးေမတၱာပို႔သျခင္းသား ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ ဟူလို) မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရုပ္၀တၱဳေတြ စိတ္ဓါတ္ပုိင္းေတြ စိတ္စြမ္းအားေတြ ပ်က္စီးေနေသာသူမ်ားကိုေတာင္မွ မခ်ြင္းမခ်န္ဘဲ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ ေမတၱာတရားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံဖို႔ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ရွင္သန္ေမြးဖြားျခင္းရဲ့ နည္းလမ္းက သံုးခု ရွိသည္။ ၄င္းမွာ ေရ ရြံႏြံကဲ့သုိ႔ စုိထိန္းေသာ ေနရာ၌ ေပါက္ဖြားေသာသတၱ၀ါမ်ား, ဥ-တို႔မွ ေပါက္ဖြားေသာသတၱ၀ါမ်ား, သားအိမ္ျဖင့္လြယ္၍ ေမြးေသာ သတၱ၀ါမ်ားဟူ၍ သံုးခုရွိတယ္။ ျဖစ္တည္မႈ တစ္ျခားအေျခအေနမ်ားထဲမွာ သဘာ၀အားျဖင့္ ထူးဆန္းျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားလဲ ရွိႏိုင္သည္။ လူသည္ ဒီကမၻာျဂိဳလ္အေပၚမွာ ရွင္သန္ေနဦးမယ္ဆုိရင္ မိမိတို႔ရဲ့ လူသားမ်ားသာမက သတၱ၀ါအားလံုးတုိ႔ဆီသုိ႔ပါ ၾကင္နာေသာ ေမတၱာတရားရဲ့ ျပည့္၀မႈကုိ တုိးတက္ေအာင္ ျပဳမူက်င့္သံုးရမယ္ဟူ၍လည္း ျမတ္ဗုဒၶက ထင္ထင္ရွားရွား ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ဒီကမၻာျဂိဳလ္ထဲမွာ ရွင္သန္ေနသူမ်ားသာမက တစ္ျခားျဂိဳလ္မ်ားမွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနေသာသူမ်ားကုိလည္း ျပည့္၀တဲ့ေမတၱာတရားေတြႏွင့္ တိုးတက္ပြားမ်ားရမယ္လို႔လည္း သူ႔ရဲ့ တရားေတာ္ထဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဟာၾကာထားသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ စိတ္ေတြ နုိုင္နင္းႏိုင္ရမည္။ အားလံုးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အထက္ပါ ေမတၱာတရားမ်ား ႏွင့္ လူေတြအတြက္ လုိအပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေနရာမ်ားကုိလည္း က်င့္သံုးၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။


စၾကာ၀ဠာေဗဒမွာေတာ့ လူသည္ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ သြားႏိုင္ေသာ တစ္ျခားတည္ရွိရာျဂိဳလ္ေတြမွာ ရိုးရွင္းစြာ ေနထိုင္သည္။ ဒီအျခင္းအရာမ်ားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာစရာ မရွိေသာ အပါယ္ေလးဘံုမွ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အထက္ဘံုအေျခအေနအထိသုိ႔ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္၏။ လူသည္အထက္နတ္ျပည္ႏွင့္ ေအာက္အပါယ္ဘံုဌာနမ်ားမွ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ပိုင္ဆိုင္ရာ ဘံုဌာန ျဖစ္သည္။ နတ္ျပည္သည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ဟု ေခၚဆိုိႏိုင္သည္။ သုိေပေမယ့္ သူတို႔သည္လည္း အနိစၥတရားပင္ျဖစ္သည္။ လူႏွင့္ စပ္ေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ေသးငယ္သည္ဟု ထင္ရ၏။
Man’s Unique Position
လူသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ရွိေသာသူတို႔ကုိ ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္္။ နိမ့္ပါးေသာသူတုိ႔ကို ေခ်ာင္ထုိးနိုင္တယ္။ philosophy, religion, psychology, science, the arts, architecture, literature and development of culture and the like စသည္တို႔မွာ ရရွိတဲ့ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသေတြကို မေလးစားပဲ ေနႏိုင္တယ္။ ဒီတရားေတြရဲ့ အေ၀းမွလည္း ေနႏိုင္တယ္။ လူသားေတြရဲ့ စၾကာ၀ဠာအတြင္းမွာ ျပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ့ ပိုင္ဆုိင္မႈလုိ႔ ယူဆႏုိင္တယ္။ ကြန္းခိုရာ ျဖစ္ေသာ လူဘံုဌာနသည္ ရွားပါးေသာ အခြင့္အေရးေတြ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္း သံုးခုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
လ႔ူေလာကၾကီးသည္ ေကာင္းေသာအရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ နာက်င္မႈကုိ အညီအမွ် ေရာစပ္ထားေသာ ေကာင္းေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ နတ္ျပည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ လြန္ကဲေနေသာအခါ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ့ စိတ္ဟာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာဆီသို႔ လွည့္မၾကည့္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္မည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ကာမဂုဏ္အစြန္းေရာက္မႈ (သို႔မဟုတ္) ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ျပန္ညွင္းဆဲမႈ ဟူသည့္ အစြန္းနွစ္ခုတို႔ကို ပညာတရားႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းနာလည္ႏုိင္မႈစြမ္း ရွိသင့္၏။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ျခိဳးျခံျခင္းတုိ႔ရဲ့ အၾကား အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္သည္ လုိက္နာရမည္ ျဖစ္၏။ လူေလာကၾကီးသည္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္လမ္းရန္ အခြင့္သာေသာ ဌာန တစ္ခုျဖစ္၏။
ဒုတိယအေၾကာင္းကေတာ့ လူဘ၀ သက္တမ္းႏွင့္ ေသျခင္းအခ်ိန္ရဲ့ မခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၏။ ေသအံ့ဆဲဆဲ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသူသည္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာဆီသုိ႔ ဦးညြတ္၏။ တတိယအေၾကာင္းကေတာ့ ေနထုိင္ေသာ နတ္ျပည္ ငရဲျပည္စသည့္ျဖင့္ တစ္ျခားဘံုဌာနတို႔သည္ အတိတ္ကံရဲ့ အက်ိဳး လက္ခံရရံုမွ်သာ ျဖစ္၏။ လူသည္ ကံတရားကုိ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးဖို႔ရန္ ပိုင္ဆုိင္းျခင္း ျဖစ္၏။ ကုိယ္ပိုင္အသိပညာကုိ မွ်ေ၀ေပးဖုိ႔ရန္ ျဖစ္ႏိုင္၏။
ဒီအရာအားလံုးသည္ Human plane ၌ ကုိယ္တိုင္လြတ္ေျမာက္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို ေပး၏။ လူဘ၀သည္ ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးရွင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္ရဲ့ အက်ိဳးျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားကုိ ယံုၾကည္ကုိးစားေသာ မ်ားစြာေသာသူသည္ လူသည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယံုၾကည့္၏။ သို႔ေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ လူသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးေသာ ကံသံုးပါတို႔ရဲ့ အျပဳအမူမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယံုၾကည္၏။ ျပီးေတာ့ ထိုအျပဳအမူေကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ေရာက္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္သည္။
ဤညြန္းဆိုခ်က္မွာ လူသားအသီးသီးတို႔သည္ ျပင္ပအကူအညီမရွိဘဲ သူ႔ကုိယ္တုိင္ တိုးတက္ႏုိင္ေသာ ပါရမီအတြက္ အလားအလာရွိေသာ ဗုဒၶရွာေဖြျခင္းကဲ့သုိ႔ စြမ္းအင္ရွိႏိုင္သည္။ လူသည္ human plane ၌ ေမြးဖြားျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ဗုဒၶျဖစ္ႏိုင္၏။ ပါရမီျဖည့္ဆည္းရာမွာ ရွင္သန္ျခင္းကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားနိုင္တ့ဲ ေနရာျဖစ္၏။ (KSri Dhammananada ၏ Humanlife & Problems