Thursday, December 16, 2010

လူ႕ဘ၀ လူ႕ ျပႆနာ (၅)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြသည္ Shakespeare’s ရဲ့ လူသား၀ိေရာဓိ အျမင္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ ထင္ရ၏။ ၄င္းမွာ
“အလုပ္ရဲ့ အပုိင္းအစသည္ လူျဖစ္၏၊ အေၾကာင္းတရားသည္ ျမင့္ျမတ္၏၊ ပံုသ႑ာႏွင့္ ေရြ႕ရွားျခင္း၏၊ အိေျႏၵကုိ ဖြင့္ဆိုႏုိင္၏၊ အျပဳအမူ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ရွိ၏၊ နားလည္ျခင္း၌ ေဒါသကဲ့သို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၏၊ ဘုရာသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈကဲ့သို႔ ျပဳမႈပါ၊ ေလာကရဲ့ အလွတရား တိရိစၦာန္ရဲ့ သရဖူးေဆာင္းျခင္း ျမဴမႈန္တုိ႔ရံ့ အႏွစ္သာရကုိ ခံစားပါ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။
တရုတ္ ေတြးေခၚရွင္တို႔က ဤသို႔ ဆိုသည္။ “နည္းလမ္းမ်ားစြာထဲမွာ လူသည္ မသိနားမလည္ျခင္း ေမာဟတရားသည္ ပါ၀င္၏။ လူသားအားလံုးရ့ဲ အျမင့္ဆံုးကို ျဖစ္ဖို႔က်ေတာ့ ပညာတရားျဖင့္ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္၏။ လူတစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ့ လူ႔ဘံုသည္ ေကာင္းကင္ဘံုနွင့္ ငရဲဘံုအၾကားမွာ ရွိတယ္ဟု ယူဆၾက၏။ လူရဲ့ စိတ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုရဲ့ ခ်ီးက်ဴးခံစားမႈရဲ့ ဆုလာဒ္တစ္ခု ျဖစ္၏။ လူဘ၀ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳေသာအခါ ငရဲမွာ ဒုကၡတရားေတြႏွင့္ ခံစားၾကလိမ့္မည္။ လူႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အရာရွိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔နွလံုးသားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအရာရွိလွ်င္ လူသည္ လူမွ်သာ ျဖစ္၏။ ေကာင္းကင္မွ ျဖစ္ေသာလူကို ဂုဏ္ယူပါ။ မနာလိုေသာ လူဟာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိတာ မရွိပါ။ ေဒါသၾကီးေသာ လူသည္ သူ႔ကုိယ္တုိင္ေတာင္မွ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။”
တဖန္ “သူ႔ကုိယ္တိုင္ တစ္ဦးတည္း တစ္ေယာက္တည္းရွိျခင္းက အကူအညီမဲ့၏။ လူရဲ့ social အဖြဲ႔အစည္းကို စတင္ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းေသာ စြမ္းအားကို ယူေဆာင္လာေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ လူသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မရွိဘဲ လူမျဖစ္ႏိုင္။ လူသည္ သဘာ၀ထဲက တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။” ဟူ၍ ဂရိေတြးေခၚရွင္ ဆိုၾက၏။
"လူသည္ စိတ္ေက်နပ္နွစ္သက္စရာ အားရံုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေသာအခါ အတိုင္မသိ ေပ်ာ္ရႊင္ေလ့ရွိ၏။ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ မေကာင္းေသာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ားနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေသာအခါ ငရဲျပည္၌ ေရာက္ေနရသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ျဖင့္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ၾကသည္"ဟု ဗုဒၶတရားေတာ္တြင္ ေဖာ္ျပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသည္ ေမတၱာတရားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးကို ထံုမြန္းထားသင့္၏။ ေကာင္းေသာ အျပဳအမူတို႔ျဖင့္ လူပီသေသာ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားသင့္၏။
What Buddhism requires of men
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ့ အဓိက လိုအပ္ခ်က္က ဘာလဲ? ဗုဒၶတရားရဲ့ အႏွစ္သာရက ဘာလဲဟူ၍ Chinese scholarက ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးကုိ ေမးဖူး၏။ ဘုန္းၾကီးက ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေျဖခဲ့၏။
To do good, not to do evil
To purify the Mind,
This is the teaching of all the Buddhas.
ကုသုိလ္ကို ျပဳလုပ္ပါ။ အကုသုိလ္ကုိ မလုပ္ပါႏွင့္၊ စိတ္ကုိ ျဖဴစင္ေအာင္ ထားပါ။
ပညာရွင္ဆုိသူက ထုိထက္ပို၍ ေလးနက္ေသာ အေျဖကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ ဤအေျဖသည္ သံုးႏွစ္အရြယ္ကေလးေလးေတာင္မွ နားလည္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ၏။ သို႔ေပမယ့္ သံုးႏွစ္သားအရြယ္ကေလးက ၄င္းကုိ နားလည္ေသာ္ျငားလည္း အသက္ၾကီးေသာ အသိဥာဥ္ျပည့္စံုေသာ သူေတြကေတာ့ မလိုက္နာ မက်င့္ၾကံႏိုင္ၾကကုန္ ဟူ၍ ဘုန္းၾကီးက တုန္႔ျပန္ခဲ့၏။
အလားတူပင္ ဗုဒၶသခင္သည္ သူ၏ အလုပ္အေက်ြးတပည့္ျဖစ္ေသာ အာနႏၵာကို သတိေပးခဲ့ဖူး၏။ “အာနႏၵာ ကုိယ္က်င့္တရားေတြကို လြယ္ကူသည္ဟူ၍ ေပါ့ေပါ့သေဘာမထားသင့္၊ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း မရွိဘဲ အင္မတန္ ရုိးရွင္းေသာတရားေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ထင္မွတ္ျခင္းလည္း မျပဳႏွင့္” ဟူ၏။
“မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္ ျဖဴေအာင္စိတ္ကုိထား” ဟူေသာ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္သည္ ဗုဒၶတရား၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္၏။ လူေလာကအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးေသာ အရာလည္း ျဖစ္၏။ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ရုိးရွင္းေသာ လမ္းညြန္မႈလဲ ျဖစ္ျပန္၏။ သို႔ေပမယ့္ “simple” ဟု ထင္ရေသာ္ျငားလည္း ဤတရားသည္ အင္မတန္ကုိ လိုက္နာရန္ ခက္ခဲေသာ အရာျဖစ္၏။ သုိ႔တေစ ခက္ခဲပင္ခက္ျငားေသာ္လည္း လိုက္နာေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ရင့္က်က္တည္ျငိမ္ေသာ သူအျဖစ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ႏုိင္၏။