Friday, December 31, 2010

လူ႕ဘ၀ လူ႕ျပႆနာ (၇)

အတိတ္ကာလမွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ အတူတကြေနျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ ခ်ိဳျမိဳင္မႈ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္စံုတြဲမ်ားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကားသိခဲ့ဖူးတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကုိ သူတို႔ရဲ့ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္လုပ္မလဲ စသျဖင့္ သူတို႔ အမ်ားၾကီး စဥ္းစားခဲ့ဖူးတယ္။ လက္ထပ္ျခင္းမ်ားဟာ သူတို႔ဘ၀ရဲ့အခ်က္အလက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ ခံယူခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနနိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းျဖင့္ စံုတြဲျဖစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ ဂုဏ္ယူတတ္ၾကတယ္။ ယခုေခတ္မွာေတာ့ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတို႔ဟာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရန္ ရွားပါးလြန္းေနခဲ့ပါျပီ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈုကုိ ဆက္စပ္ရမယ္ ျပီးေတာ့ ကြဲျပားျခားနားျခင္းတို႔မွ ေလ့လာရမယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တု႔ိရဲ့ မေက်နပ္ျခင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟရမယ္။ တိမ္ညိုေတြထဲသုိ႔ ပစ္လြတ္လုိက္ေသာ ျမွားတစ္စင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တဲ့နည္းလမ္းထဲမွာ “စံုတြဲမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ေပါင္းစည္းမႈ၌ အလိုရွိသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၌ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ သူတို႔သည္ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါေတာင္မွ ခြဲခြာဖို႔ရန္ ေခါင္းမာေလ့ရွိသည္” ဟူသည္ကုိ မေမ့သင့္ပါ။
အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားစြားတို႔တြင္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ၾကံ့ခိုင္အားနည္းျခင္း ကေလးမ်ား ရယူမႈ မရွိျခင္း ကေလးမ်ားေသဆံုးပ်က္စီးျခင္း နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းတို႔ဟာ အဓိက ျပႆနာပါ။ ခက္ခဲေသာ စီးပြားေရး၏ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျမင့္ဆံုးေသာ ဖိအားျဖစ္ေသာ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားတို႔ ၾကံဳရေသာအခါ အိမ္ေထာင္ေရးခရီးစဥ္ဟာ ေခ်ာ့ေမြ႔ေနမည္ မဟုတ္ပါ။
အိမ္ေထာင္ေရ အေျခအေန၏ ထိခုိက္ျခင္းတစ္ျခားအေၾကာင္းမွာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကြယ္၀ေနသည့္ အခ်က္အလက္သည္လည္း အေရးပါသည့္ ျပႆနာဟု ျမင္မိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ couples မ်ားဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာတို႔မွာ ကြဲျပားျခားနားေသာ သေဘာထားရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ၾကီးေလးေသာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ဟန္ ရွိသည္။ သူတို႔သည္ အျမဲတမ္းတစ္ျခားတစ္ေယာက္အတြက္ ေလးစားဂရုစုိက္ျခင္းျဖင့္သာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္။

ဆိုၾကပါစုိ႔ ဇနီးမယားတစ္ေယာက္ဟာ သူမ၏ ေယာက်ာ္းကုိ ေျပာတယ္။ “You married you for what I am.” ေယာက်ာ္းက ဤကဲ့သုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္။ No, I married you for what you would become.’ ယခုအခါ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားဟာ ပါတီမ်ားမွာ မွားယြင္းေနၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေနၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ဟာ ကုိယ့္ရဲ့လိုအင္ဆႏၵတစ္ခုသာ ၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ မွားယြင္းေနၾကတယ္။
တစ္ခါက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ျပဳဖူးျခင္းမရွိေသးေသာသူကုိ မွန္ကန္ေသာ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္ စိတ္ပညာက်က် ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ “You are a stupic man.”မေျပာပေလာက္ေသာ အမွားကုိ စတင္ျခင္းအတြက္ သူမရဲ့ ေယာက်ာ္းကုိ အျမဲ ဆဲဆိုေလ့ရွိေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ေယာက်ာ္းက အလြန္သည္းခံေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဇနီးမယားက “You are a stupic man.”တူညီေသာ ရုိင္းစုိင္းတဲ့စကားလံုးကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေယာက်ာ္းကုိ ဆဲဆိုေသာအခါ ေယာက်ာ္းက ဒီလိုတုန္႔ျပန္လိုက္တယ္။

I think you are right. If I were not a stupid man, do you think that I would ever marry a woman like you?
အဲဒီေန႔မွ စ၍ ေနာက္ေနွာင္ ဆဲေရးေသာ စကားလံုးကုိ သူမ မေျပာေတာ့ပါ။ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကုိ ရရွိဖို႔ဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက နားလည္ဖို႔ႏွင့္ နွစ္ေယာက္အၾကား ကြဲျပားျခားနားတဲ့ သေဘာထားကုိ လက္ခံဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ Couples မ်ားဟာ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ အဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့ တစ္ျခားအေပါင္းအေဖာ္မ်ားက သူတို႔ကုိ ပိုမိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုတာကုိ ၾကြား၀ါခ်င္ေသာ ဆႏၵေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တယ္။ ဤသေဘာကုိသိျခင္းႏွင့္ ေယာက်ား္ႏွင့္ မိန္းမတို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို သိျမင္ျပီး ကုိယ္ခ်င္းစာသည္းခံျခင္းဆုိတဲ့အရာနဲ႔ ဆင္ျခင္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကူညီရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။
လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုတာ ေကာင္းခ်ီးဆုလာဒ္ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ မ်ားစြာေသာ လူေတြကေတာ့ လက္ထပ္ျခင္းဆိုတာဟာ နာက်င္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းထဲသုိ႔ ရွင္သန္ေနထုိင္သြားဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆင္းရဲျခင္းဆိုတာ မေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ဘ၀ရဲ့ အဓိက အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ ေယာက်ာ္း မိန္းမ နွစ္ေယာက္စလံုး ေန႔စဥ္ဘ၀တို႔မွာ အရာရာတိုင္းရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈွႏွင့္ နာက်င္မႈတို႔ကုိ အတူတူ မွ်ေ၀ဖို႔ရန္ ေလ့လာရမယ္။ အျပန္အလွန္ နားလည္ျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစုဘ၀ရဲ့ အဓိက လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။စစ္မွန္ေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုတဲ့အရာကုိ ေယာက်ာ္းႏွင့္မိန္းမ အတူတကြ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ သီးျခား ပုိမို ျပဳလုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားတတ္ၾကတယ္။ အိပ္ေထာင္ေရးဆိုတာ လူႏွစ္ေယာက္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စက္၀ုိင္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ လံုျခံဳမႈရဲ့ ခံစားျခင္း ႏွင့္ ေက်နပ္အားရ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတို႔က အျပန္အလွန္ လံုးလျပဳျခင္းမွ ျဖစ္လာတာပါ။
ဇနီးမယားတစ္ေယာက္က သူမေယာက်ာ္းရဲ့ ေက်းက်ြန္ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။ သူမကုိ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံမႈတစ္ခု အေနနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ေလးစားမႈကုိ ျပဳရမွာပါ။ကေန႔ေခတ္မွာ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကုိ ကူညီေပးဖုိ႔ ပိုက္ဆံေပး ငွားျခင္းအေနနွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွတ္ယူေနၾကေသာ္လည္း အိမ္မႈကိစၥဆိုတာ အေျခအေနအရ အိမ္ေထာင္ရွင္ေယာက်ာ္း ျပဳလုပ္ရသည့္အခါမ်ိဳးမွာ ေယာက်ာ္းသိကၡာကုိ နိမ္က်ေစေသာ အရာမဟုတ္ပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ နားပူနားဆာ လုပ္တတ္ေသာ စိတ္တိုတတ္ေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္က အိမ္မွာ ရွားပါးျပတ္လပ္မႈအတြက္ ပြစိပြစိလုပ္ေနဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ သူမရဲ့ သံသယႏွင့္ သူမရဲ့ ပြစိပြစိလုပ္မႈက ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုသုိ႔ ဘယ္အခါမွ ကူညီေပးလိမ့္မယ္္ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ သူမရဲ့ ေယာက်ာ္းက အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနမည္ဆုိလွ်င္ သည္းခံျခင္းႏွင့္ ၾကင္နာေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္သာ အမွန္အတိုင္း ျမင္နိုင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို ကူညီေပးရပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ေလွ်ာက္လံုး သည္းခံျခင္း ထိန္းသိမ္းတတ္ျခင္းဆိုတဲ့ အရာေတြက အိမ္ေထာင္ေရး၌ အေရးၾကီးတယ္။ ေသးငယ္ေသာ အရာမ်ားသည္ ျပႆနာၾကီးၾကီးျဖစ္သည္ ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ မွန္ကန္စြာ နားလည္ျခင္းနွင့္ ကိုယ္က်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနအထိုင္ေကာင္းတို႔သည္ ပညာဥာဏ္ ေလ့က်င့္တည္ေထာင္အပ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအစိပ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးအတိတ္ကာလမွစလို႔ ပန္းပြင့္မ်ားဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ ဘာသာစကားကုိ မွတ္မိသိရွိခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ တန္ဖုိးမၾကီးပါ။ အိမ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အားလံုးေသာ မိန္းမေတြဟာ ေမြးေန႔ေတြ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေတြကုိ အေလးထားၾကသည္။ ျပီးေတာ့ ေယာက်ာ္းမ်ားရဲ့ ဂရုစုိက္မႈဟာ အနည္းငယ္ေသာ ခ်ီးမြန္းျခင္းႏွင့္ အေလးထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေနေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ေတာ့ တန္ဖိုးထားစရာေတြလို႔ ထင္ျမင္ၾကတယ္။ အတူေနထိုင္စဥ္အတြင္းမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ အေသးအမႊးကိစၥေတြဟာ အလုပ္ရႈပ္သည္ဟု ဘယ္ေတာ့မွ သေဘာမထားသင့္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးမပါေသာ အရာမ်ားဟာလည္း ကုိယ္က်င့္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အိမ္တြင္းမီးကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျပီး ရာသက္ပန္ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိသားစု၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဆိုတာ ကေလးမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အိမ္ေထာင္ေရးကုိ အတူတကြ ထိန္းသိမ္းျခင္း အတူတကြ အလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ေကာင္းေသာလကၡဏာေတြရဲ့ ရုိးရွင္းတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ သူ သို႔မဟုတ္ သူမကို သူတို႔ရဲ့ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားျခင္းနွင့္ ၀န္တိုမႈကင္းတဲ့ စိတ္ဓါတ္တို႔ျဖင့္ နားလည္ေပးႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးထားအပ္တဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းဆိုတာ ႏွလံုးသားမွ ေပါက္ဖြားသယ္္ေဆာင္လာေသာအရာပါ။ ဆုတ္ယုတ္အားငယ္ျခင္း တစ္ျခားသူမ်ားရဲ့ ပစၥကၡအေျခအေန၌ အစြန္းအထင္းျဖစ္ေသာ အျပဳမႈမ်ားျဖင့္ ေသးသိပ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဖက္သူကုိ အခ်က္က်က် ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းစသည္တို႔ဟာ အိမ္ေထာင္ဖက္တို႔အၾကား ျဖစ္လာနုိင္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိပ္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ကုိင္တြယ္ရပါ့မယ္။ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမသည္ ရွားပါးေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကိုေတာင္မွ တန္ဖိုးထားတတ္ခဲ့ပါလွ်င္ မိမိ၏ဘ၀ၾကင္ေဖာက္ကို ပိုမိုတန္ဖိုးထားတတ္ရမွာပါ။
အိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း နည္းလည္မႈ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိဳ႔စကားလံုးမ်ားဟာ ေျပာဆိုဖို႔ မလိုအပ္ပါ။ တစ္ခါက ဖခင္တစ္ေယာက္ဟာ သားသမီးတို႔၏ ေရွ့မွာ သူတို႔ရဲ့မိခင္ကုိ အလြန္႔ခ်စ္တယ္လို႔ အျမဲ၀န္ခံေျပာၾကားေလ့ရွိတယ္။ သူမရဲ့ ဂရုစိုက္မႈေတြကုိလည္း သူ႔ရဲ့ကေလးေတြသိေအာင္ အျမဲခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခဲ့တယ္။ သူမဟာ ဒီကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးေသာ မိန္းကေလးပဲလို႔ သူ႔သားသမီးေတြကုိ ယံုၾကည္ေစတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ သူမရဲ့ အျပဳအမူ သူမရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ရရွိျခင္းဟာ ကံေကာင္းမႈေတြႏွင့္ အျမဲသယ္ေဆာင္လာတာပဲလို႔လည္း အျမဲဂုဏ္ယူျပီး ေျပာတယ္။ ယခုအခါ သူေရာ သူမပါ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ ရွိေနပါျပီ။
သူတို႔မွာ အရြယ္ေရာက္ျပီးျဖစ္တဲ့ သားသမီး ခုနစ္ေယာက္ေတာင္ ရွိေနပါျပီ။ ေျမးျမစ္ေတြကေတာ့ မ်ားမွ မ်ားပါပဲ။ သူမကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ စကားလံုးျဖစ္တဲ့ I love you ဆိုတဲ့စကားလံုးကို တစ္ခါမွ မေျပာခဲ့ဘူးလို႔ ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ Chinese philosophy ရဲ့ ေက်ာင္းေဟာင္းေလးမွာ အျမဲဂရုစိုက္တတ္တဲ့ သူမရဲ့ ေယာက်ာ္းနဲ႔ အတူ တာ၀န္ထမ္းးေဆာင္ျပီး ေနထိုင္ေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ ေကာင္းခ်ီးဆုလဒ္မ်ားထဲမွာ သူမရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအတြက္ သူမကို အျမဲဂရုစိုက္တတ္တဲ့ သူမရဲ့ေယာက်္ားဟာ သူ႔ရဲ့ရင္ထဲမွာ စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အျမဲခ်စ္ခင္ျပီး သူမကုိ ရင္ထဲမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈ္င္း သိမ္းဆည္းထားတယ္လို႔ အျမဲေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ သူမကေတာ့ သူမကစားေနတဲ့ ဖဲကတ္ေလာက္ကုိေတာင္မွ သူမေယာက်ာ္းကုိ သူမရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကုိ မေျပာဆိုခဲ့ပါဘူး။
လူတစ္ခ်ိဳ႔ရဲ့ သေဘာေတြမွာ သူတို႔ရဲ့ ခံစားမႈကို မေျပာဆိုတတ္ၾကပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ သူတို႔ ဂရုစုိက္တတ္ၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ သူတို႔ရဲ့ အျပဳအမူေတြအတြက္ ေလ့လာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရပါ့မယ္။ ဟန္ခ်က္ညီတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ ေနာက္အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သူတို႔လိုပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ။ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုမွာ လံုးလထားျပီး ျပဳျပင္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ေပါင္းပင္ေတြဟာ လွပေသာ ပန္းေတြအစား ၾကီးထြားလာလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀ရဲ့ ဥပေဒတစ္ခုပါ။ လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္လည္း ဒီအေၾကာင္းအရာေတြက တူညီတဲ့ သေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။