Tuesday, January 25, 2011

လူ႕ဘ၀ လူ႕ျပႆနာ (၈)

How important is sex in a marriage?
Sex ဆိုတာ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ သဘာ၀တရားတစ္ခုပါ။ ျပီးေတာ့ ၄င္းရဲ့ ေဘာင္အတြင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္ဆုိရင္ ၾကီးမားတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုိ ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ Sex က အိမ္ေထာင္ေရး သာယာစုိေျပျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ ကူညီပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အေရးၾကီးတဲ့ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ အတူတကြ ထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ အေရးၾကီးေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ Sex တစိမ္းလူနွစ္ေယာက္အၾကား အေတြအေၾကံဳကုိ မွ်ေ၀ေသာ ရင္းနွီးမႈကုိလဲ ဖန္တီးေပးတယ္။ ၄င္းက ရင္းႏွီးေပါင္းေဖာ္ေသာ တန္ဖိုးထားႏွင့္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ရင္းႏွီးမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးတယ္။

Sex သည္ တဏွာရမၼက္၏ ေက်နပ္အားရျခင္း ထက္ပို၍ ျဖစ္ေသာအရာ ျဖစ္တယ္။ Sex က ရင္းနွီးေသာ ရွည္ၾကာေသာဘ၀၏ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ျခင္းရဲ့ အေျခခံ ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အသက္ရွင္သေလာက္ က်ေနာ္တို႔ ခ်စ္ခင္ ျမတ္နိုးေသာ ေလာကကေလးငယ္ေတြဆီသုိ႔ ကံေကာင္းျခင္းဆုလာဒ္ကုိ ယူေဆာင္ျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္လည္း ျဖစ္တယ္။

အသက္အရြယ္မွ တစ္ဆင့္ Sexes တို႔ရဲ့ အၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးျခင္းရဲ့ အေျခခံကုိ အျပန္အလွန္ ေလးစားရျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျခင္းဆိုတာကုိ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာရမယ္။ လူေတြမွာ တစ္ျခားလူမ်ားလို တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းအတၱဆန္ျခင္း မျဖစ္ေစဘဲ Sexကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းအားျဖင့္ စည္းကမ္းတက် ထိန္းသိမ္းရမယ္။ လူသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ကုိ စည္းကမ္းတက် ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိေသာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ရုိင္းစုိင္း ဆိုးရြားေနေသာ တိရိစၦာန္ကဲ့သို႔ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ Sex လြမ္းမိုးေနသူမ်ား မဟုတ္ပါ။

ဆိုရုိးတစ္ခုရွိသည္။ “မီးေတာက္ မီလွ်ံတစ္ခုလိုပဲ Sexဆိုတာ ေကာင္းေသာ အေစခံတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္သလို ဆိုးရြားေသာ အရွင္သခင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္တဲ့”

အျပန္အလွန္ေရာယွက္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးအမွီသဟဲ ျပဳေနရေသာ ဆက္ႏြယ္မႈဆိုတာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ယက္တစ္ေလွ်ာက္ အျမဲတိုးတက္ေနတဲ့ အရာပါ။ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းကို ေပးေသာ သံေယာဇဥ္ ဆက္ႏြယ္မႈကြန္ယက္ဆိုတာလည္း အိမ္ေထာင္ျပဳလက္ထပ္တဲ့ေနရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အစိပ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုဆုိတာ အျပန္အလွန္ နားလည္ျခင္းႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အျမင္မရွိျခင္း အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ထာ၀ရ သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ တဖက္သတ္ အလုိလိုက္ျခင္းတို႔ မရွိျခင္းတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းပါ။
ေကာင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံရဲ့ တိုးတက္ျခင္းအတြက္လည္း ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ျပည့္စံုေသာ ဘ၀တစ္ခုကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ အေဖာ္မဲ့အထီးက်န္ျခင္း ခ်ိဳ႔တဲ့အားငယ္ျခင္းႏွင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္လည္း လိုအပ္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းက လူႏွစ္ဦးတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္စရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္တိုင္းက ဘ၀ခြန္အားႏွင့္ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ကိုယ္က်င့္ပါရမီပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးေသာ အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ျခားတစ္ေယာက္၏ က်ြမ္းက်င္မႈကို အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အားကုိးအားထား အမွီသဟဲ ျပဳျခင္းတစ္ခု အျဖစ္ သိသာထင္ရွားေသာ အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ တူညီေသာ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ျဖစ္ျခင္း ပြင့္လင္းေသာ သိမ္ေမြ႔မႈရွိျခင္း အလွဴေပးျခင္း တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ျခင္းႏွင့္ အရာအားလံုးကုိ အေလးထားျခင္း ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံျခင္း စသျဖင့္ မိမိလက္တြဲေဖာ္အေပၚ ျဖည့္ဆည္းမွ သာလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
The Buddha’s advice to a couple … The wife
လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ရဲ့ အခန္းက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဗုဒၶျမတ္စြာက အၾကံေပးထားတာ ရွိပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာက အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚမွာ အိမ္မႈကိစၥရဲ့ ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးေဆးတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အေလးထား ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေပးတဲ့ အၾကံေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ တည္ျငိမ္ျခင္း မတည္ျငိမ္ျခင္းစတဲ့ လကၡဏာေတြေပၚမွာ ပါးနပ္လိမၼာစြာ ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔ရန္ ပါ၀င္ပါတယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာပဲ ဗုဒၶျမတ္စြာက ဇနီးမယားျပဳလုပ္သင့္တဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကံဳျပဳ လမ္းညြန္ခဲ့ပါတယ္။
၁။ မိမိခင္ပြန္းကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အၾကံအစည္ စိတ္ကူးေတြကို ျဖစ္ခြင့္မေပးသင့္ပါ။
၂။ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းျခင္း ဗိုလ္က်စိုးမိုးျခင္းစတဲ့ အျပဳအမူေတြ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
၃။ အသံုးအျဖဳန္းၾကီး လက္မဖြာသင့္ပါ။ သို႔ေပမယ့္ မိသားစုစီးပြားေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပီး မိသားစုစီးပြားေရးကုိ ရွင္သန္ေအာင္ ဂရုစိုက္သင့္တယ္။
၄။ မိမိခင္ပြန္းသည္ရဲ့ အလုပ္အကုိင္မွ ရရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ိကုိ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဂရုစုိက္သင့္တယ္။
၅။ အျပဳအမူႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာေတြမွာ သိမ္ေမြ႔စင္ၾကယ္ေနသင့္တယ္။
၆။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အျပဳအမူမ်ားကုိ စိုးစဥ္းမွ် မေတြး မၾကံဘဲ မိိမိ ခင္ပြန္းသည္အေပၚ သစၥာရွိရွိ ယံုၾကည္လက္ခံသင့္တယ္။
၇။ ႏွစ္လိုဖြယ္ မာန္မာနကင္းျပီး အိမ္ေထာင္မႈကိစၥကုိ ၾကိဳးစား ပမ္းစား ျပဳလုပ္သင့္တယ္။
၈။ မိမိရဲ့ ခင္ပြန္းသည္အေပၚ သစၥာေမတၱာ ၾကီးမားသင့္တယ္။
၉။ မိမိခင္ပြန္းသည္ကို မိမိႏွင့္ တန္းတူညီတူ အေလးထားျပီး ဂရုစုိက္သင့္တယ္။
၁၀။ ကိစၥတစ္ခုခုၾကံဳလာတဲ့အခါ ဇနီးမယားအေနနွင့္သာမက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ သိတတ္နားလည္မႈရွိျပီး လိုအပ္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ကို ေပးႏိုင္ေအာင္ ကိစၥ ၀ိစၥတိုင္းကုိ ေလ့လာမွတ္သားထားသင့္တယ္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ တရာေတာ္ အလိုအရ လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ အိ္မ္ေထာင္ရွင္ ေယာက်ာ္းက ဇနီးမယားထံမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္းအခ်င္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။
Love =ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
Attentiveness = ဂရုစိုက္မႈ
Family obligation = မိသားစု တာ၀န္၀တၱရား
Faithfulness = ယံုၾကည္မႈ
Child-care = ကေလးမ်ားကုိ ဂရုစုိက္မႈ
Thrift= ေခ်ြတာျခင္း
The provision of meals = အစားအစာမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္း
To calm him down when he is upset = စိတ္အေနွာက္အယွက္ျဖစ္လာေသာအခါ တည္ျငိမ္ေအာင္ ေျဖသိမ့္ေပးမႈ
Sweetness in everything = အရာရာတိုင္းကုိ ခ်ိဳျမိန္ေစမႈ