Monday, January 31, 2011

လူ႔ဘ၀ လူ႔ျပႆနာ (၉)

Love ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ မိသားစုတစ္ခုမွာ နက္ရိႈင္းခုိင္ျမဲတဲ့ စိတ္ခံစားရမႈအရွိဆံုးအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဆႏၵတို႔ရဲ့ ပင္ကုိယ္ေဖာ္ျပျခင္းလို႔လည္း ေခၚဆိုၾကေသးတယ္။ မိမိခင္ပြန္းအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းလုိ႔လည္း ေျပာၾကတယ္။ တသက္လံုး အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးေပါင္းသင္းျခင္းဖုိ႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္မႈလုိ႔လည္း ဆိုၾကျပန္တယ္။ ျပီးေတာ့ တသက္တာလံုး အတူေနႏိုင္သြားဖို႔အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးမ်ားကုိလည္း ေမြးဖြားဖုိ႔ ခြန္အားလည္း ျဖစ္ေစတယ္တဲ့။ ဒီေနရာမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ တဏွာရမၼက္ကို ကန္႔သတ္ျပီး ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၄င္းက မိမိခင္ပြန္းသည္ရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအတြက္ ရင္းႏွီးေပါင္းေဖာ္မႈရဲ့ သဘာ၀တရားတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
Attentiveness ဂရုစိုက္မႈဆိုတာ အျမဲဂရုစိုက္ျပီး သတိ၀ိရိယရွိရွိႏွင့္ မိမိ ခင္ပြန္းသည္အေပၚ ၾကင္နာအေလးထားမႈလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
Family obligation တာ၀န္ ၀တၱရားဆိုတာ အိမ္ေထာင္ရွင္တို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ မိသားစုရဲ့ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြကို အေျခခံျဖည့္ဆည္းျပီး မိမိ ခင္ပြန္းသည္အတြက္သာမက မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအေပၚမွာလည္း တာ၀န္ေတြ ေက်ပြန္ေအာင္ ေလးစားဂရုစုိက္ျခင္းလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
Faithfulness ယံုၾကည္ျခင္းဆုိတာ မိမိခင္ပြန္းသည္အေပၚ ျဖဴစင္မႈ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခုိင္ျမဲမႈတို႔ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဖြဲ႔စည္းရမယ္။ ျပီးေတာ့ တစတစ ဆင့္ကဲျမင့္မားလာေအာင္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းလုိ႔ ဆိုလိုပါတယ္။
Child-care သားသမီးကုိ ဂရုစုိက္ျခင္းဆိုတာ မိခင္ေမတၱာဆိုတာ ေလာကမွာ အားလံုးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ရဲ႕ အေျခခံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ေမတၱာဆိုတာ မိမိကေလးအတြက္ မိမိအသက္ႏွင့္ရင္းျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစတဲ့ မိခင္ေမတၱာဆိုင္ရာ တုႏိႈင္းမမီတဲ့ အရာေတြထဲက တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Thrift ေခ်ြတာျခင္း ဆိုတာ အိမ္မႈကိစၥတို႔ရဲ႕ တာ၀န္ႏွင့္ မိမိကုိ အပ္ႏွံထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ အေလအလြင့္ နည္းပါးေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေခ်ြတာသံုးစြဲျခင္းလုိ႔ ဆိုလိုပါတယ္။
The provision of meals အစားအစာကို ဖန္တီးေပးျခင္းဆိုတာ အိမ္ရဲ့ သခင္မတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိသားစုအတြက္ ေကာင္းတဲ့ အာဟာရ အစားအေသာက္ကုိ ျပဳျပင္ဖန္တီးဖို႔ရန္ ဆိုတာ အိမ္ရွင္မရဲ႕ တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုရဲ့ အစားအစာ မိသားစုရဲ့ က်န္းမာေရး ႏွင့္ မိသားစုရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးတို႔က အိမ္ရွင္မ ဖန္တီးေပးတဲ့ အစားအစာေပၚမွာ တည္မွီေနေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အေရးၾကီးတဲ့အရာ အျဖစ္ ဂရုစုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
To calm him down when he is upset ………စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳျပီး မိိမိေယာက်ာ္း အိမ္ကုိ ျပန္လာတဲ့အခါ အိမ္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ရမွာျဖစ္ျပီး သိမ္ေမြ႔ညွင္သာတဲ့ အျပဳအမႈနဲ႔ မိမိခင္ပြန္းကုိ တည့္မတ္ေပးရပါ့မယ္။ ဤသို႔ျဖင့္ အေျခအေနကို လြယ္ကူေစပါလိမ့္မယ္။
Sweetness in everything …।မိမိရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ၾကင္နာသနားျခင္းတို႔ကုိ ျပသရမည့္အျပင္ မိမိရဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ မိမိရဲ့ ႏွစ္လိုဖြယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အျပဳအမူ လွပတင့္တယ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ိဳျမိန္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
The Husband..
ဗုဒၶျမတ္စြာက အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရာမွာ ခင္ပြန္းသည္တစ္ေယာက္က မိမိရဲ့ ဇနီးမယားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မလဲဆိုတာ သို႔မဟုတ္ မိမိရဲ့ အိမ္သူသက္ထားကုိ အျမဲအေလးထားႏိုင္ဖု႔ိကုိ မည္ကဲသို႔ ျပဳမႈမလဲဆိုတာေတြကို ေဟာျပထားပါတယ္။ အိမ္သူကုိ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိဘဲ စီမံထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ အပ္ႏွံျခင္းကို ေပးေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း အိမ္သူကုိ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ တန္ဆာဆင္မႈ ျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္ေကာင္း မိမိအိမ္သူကို အေလးထား ျပဳမႈသင့္တယ္လို႔လည္း ေဟာျပထားပါတယ္။ ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ရာစုေလာက္က ေပးခဲ့တဲ့အၾကံျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ ကေန႔ေခတ္ကာလတိုင္ေအာင္ အသံုး၀င္တည္တံေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားေလာက္က ေယာက်ာ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ သာလြန္ေစတဲ့ ဒ႑ာရီစည္းမ်ဥ္းကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက ဆက္လက္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဗုဒၶျမတ္စြာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ဆန္းသစ္ျပီး ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခင္ပြန္းသည္က မိမိအိမ္သူသက္ထားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ ရိုရွင္းတဲ့ အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အခန္းက႑ကို ျမင့္တင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုျခင္းက ယေန႔ေခတ္ကာလရဲ့ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္လည္း တည္တံ့လာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ မွတ္မိသေလာက္ ေျပာရရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ၄င္းအစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈက revolutionary ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုအေနနဲ႔ ထြန္းကားခဲ့ျပီးပါျပီ။

ခင္ပြန္းသည္ တစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ့ အိမ္သူကုိ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔မႈ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ထိန္းသိမ္း ျဖည့္ဆည္းသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားသင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာေလာကၾကီးရဲ့ ခံစားမႈသံစဥ္တိုင္းမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္ျခင္းတို႔က ယံုၾကည္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာကို လက္ခံေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုကုိ ရွာေဖြေက်ြးေမြးရတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ဟာ အိမ္ရဲ့ အေ၀းမွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ဇနီးသည္အိမ္သူကုိ အိမ္ေထာင္စုတာ၀န္မ်ားကုိ အပ္ႏွံသင့္တယ္။ သူတို႔ရဲ့ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စတဲ့ အရာေတြကို အိမ္ရဲ့ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္သူအေနနဲ႔ အပ္ႏွံသင့္တယ္။

ဇနီးသည္အိမ္သူတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာက္တဲ့ တန္ဆာဆင္ယင္းျခင္းရဲ႕ အေထာက္အပံ့ဟာ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဂရုစိုက္မႈႏွင့္ အေလးထားမႈကို ျပသတဲ့ သေကၤတလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤသေကၤတအေလ့အက်င့္ဟာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကေနေခတ္ကာလမွာ ဘ၀ရဲ့ ေခတ္သစ္နည္းလမ္းေတြရဲ့ လြမ္းမိုးရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဤေကာင္းျမတ္တဲ့ အစဥ္အလာက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရတာကို ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။
ခင္ပြန္းသည္ထံမွ အိမ္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
၁။ Tenderness= ၾကင္နာယုယျခင္း
၂။ Courtesy =ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔မႈ
၃။ Sociability = လူ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာကို လိုက္နာျခင္း
၄။ Security= လံုျခံဳမႈ ေပးႏိုင္ျခင္း
၅။ Fairness =တရားမွ်တျခင္း
၆။ Loyalty = သစၥာရွိျခင္း
၇။ Honesty = ေျဖာင့္မတ္ ရိုးသားျခင္း
၈။ Good companionship = ေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ျခင္း
၉။ Moral support = ကိုယ္က်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ခိုင္ျမဲျခင္း

Tenderness= ၾကင္နာယုယျခင္းဆိုတာ အိမ္သူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို အေလးထား ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ အိမ္သူကုိ အေလးထား ၾကင္နာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Courtesy= ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔တဲ့ အျပဳအမူဆိုတာ မိမိရဲ့ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာမႈကို ျပသတဲ့ေနရာမွာ သိမ္ေမြ႔ညွင္သာျခင္း တာ၀န္သိျခင္း တည္ၾကည္ရင့္က်က္ျခင္းႏွင့္ မိမိရဲ့ အိမ္သူကို အျမဲတိုင္ပင္မႈရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Sociability =လူမႈ ထံုးတမ္းလိုက္နာျခင္းဆိုတာ မိမိအိမ္သူနွင့္ လိုက္ဖက္ညီစြာ ျပဳမႈေနထုိင္ျပီး အိမ္္ကုိ အလည္အပတ္လာတဲ့ ဧည့္သည္မ်ား သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ႏွင့္လည္း ခင္မင္ေဖာ္ေရြ႕ျခင္း ဆက္ဆံမႈ ေျပျပစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Security= လံုျခံဳမႈ ေပးနုိင္ျခင္းဆိုတာ မိမိတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ မိသားစုကုိ ျပင္ပ အႏၱရာယ္ဆိုးနွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းမွ ၾကံၾကံခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ လံုေလာက္တဲ့ ကာကြယ္မႈႏွင့္ လံုးျခံဳမႈေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အိမ္သူသက္ထားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘ၀ခြန္အား ရရွိေအာင္ ကူညီေပးနိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Fairness = တရားမွ်တျခင္း
ခင္ပြန္းသည္၏ တာ၀န္တစ္ခုအေနနဲ႔ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္းနွင့္ ညွာတာေထာက္ထားျခင္းကို ေပးဖို႔အတြက္သာမက အိမ္သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ စာနာတဲ့စိတ္ထားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ အတြက္လည္း ျဖစ္သင့္တယ္။ ျပီးေတာ့ ခင္ပြန္းသည္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိကေလးၾကီးျပင္းလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္မွာ အဓိက တာ၀န္ရွိသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Loyalty= သစၥာရွိျခင္း
ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားကို နားလည္ျခင္းအေနနဲ႔ မိမိအိမ္သူအေပၚ သစၥာတရား ခုိင္ျမဲမႈကို ျပသေပးသင့္တယ္။ ျပီးေတာ့ မိသားစု ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနေတြေအာက္မွာ ေအးအတူ ပူအမွ် ရပ္တည္ေနသင့္တယ္။ ခင္ပြန္းသည္ဟာ မိမိရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားေတြအေပၚမွာ မိမိအိမ္သူအေပၚမွာ မိမိကံၾကမၼာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း အေပၚမွာ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ျဖစ္ေနသင့္တယ္။

Honesty = ေျဖာင့္မတ္ ရိုးသားျခင္း
ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ တာ၀န္အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ character တို႔မွာ ေျဖာင့္မတ္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိအိမ္သူ မိမိကေလး မိမိအေပၚသံေယာဇဥ္ရွိသူအားလံုးတို႔အေပၚမွာ ပြင့္လင္းရိုးသားမႈ ရွိသင့္တယ္။ မိမိအိမ္သူအေပၚမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာဆိုတာ မထားရွိသင့္ပါ။ ျပီးေတာ့ အိမ္သူရဲ႕ယံုၾကည္မႈ အိမ္သူရဲ႕ အားကုိးမႈေတြ အဆံုးစြန္ေလွ်ာ့ပါးသြားႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ သူမအေပၚ တစ္ျခားလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာဆိုတာ မထားရွိသင့္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာပါ။