Friday, March 11, 2011

လူ႔ဘ၀ လူ႔ျပႆနာ (၁၀)

Good companionship ေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ျခင္း

ခင္ပြန္းသည္က ၾကင္နာတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားကုိ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ လူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းရာမွာလည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူ ျဖစ္သင့္တယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွာ ပါးရည္ နပ္ရည္ ေျပာဆိုတတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔လည္း ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ရွိသူ ျဖစ္သင့္တယ္။ မိမိရဲ႕အကူအညီကုိ လိုအပ္သူမ်ားကုိ ေပးနိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းလည္း ဖန္တီးသင့္တယ္။ မိမိရဲ႕အေပါငး္အသင္း သူငယ္ခ်င္းေတြမွာ မိမိစကားနားေထာင္တဲ့ သူအတြက္ စိတ္၀င္စားေစရန္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ဟာသဥာဏ္ ေကာင္းတဲ့ စိတ္အားရံု ဖမ္းစားႏုိင္ေအာင္လည္း ဖန္တီးသင့္တယ္။

Moral support = ကုိယ္က်င့္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ခုိင္ျမဲျခင္း
ခင္ပြန္းသည္ တာ၀န္တစ္ခုအေနနဲ႔ သူဟာ သက္ဆံုးတိုင္ အထိ မိမိအိမ္သူအေပၚ တည္တည္တ့ံတ့ံ ရည့္တည္ေနသင့္တယ္။ ဆိုး၀ါးတဲ့ ခက္ခက္ခဲခဲ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ္က်င္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ၾကည့္ေနသင့္တယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနကို ေက်ာ္လြားဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ ဘ၀ခြန္အားႏွင့္ အိမ္သူအတြက္ ကိုယ္က်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ကို ဦးေဆာင္ တည့္မတ္ေပးသင့္တယ္။

Husband and wife

ခင္ပြန္းသည္ဆိုတာ မိမိရဲ႕တာ၀န္ ၀တၱရားကုိ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ မိသားစုရဲ႕ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစဥ္အလာဥပေဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ ဥပေဒေရးဆြဲမႈေအာက္မွာ ခင္ပြန္းသည္က မိမိဇနီးမယားနွင့္ မိသားစုကုိ ေထာက္ပံ့ဖို႔အတြက္ တရား၀င္ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အိမ္သူဟာ ကိုယ္ပုိင္အေနႏွင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနရမယ္ဆိုရင္ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္တိုင္ ရွာေဖြ စားေသာက္ေနရမယ္ဆိုရင္ မိသားစုအခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ရန္ ၾကံၾကံခံရပ္တည္နိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကေန႔ေခတ္ရဲ႕ ေနရာတိုင္းေတြမွာ မိသားစုကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ရန္ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းေတြကို မွ်ေ၀ေပးသင့္ေနပါျပီ။ ခင္ပြန္းသည္က အိမ္မႈကိစၥတာ၀န္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ခိုကပ္ေနလို႔ မရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အိမ္သူကို ကူညီေပးဖုိ႔ႏွင့္ ကေလးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖုိ႔အတြက္ အိမ္မႈကိစၥကုိ ကူလုပ္ေပးတဲ့ အိမ္အကူမရွိတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ခုိကပ္ေနလို႔ မရပါဘူး။

စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ ေလာကၾကီးရႈေထာင္မွ ေျပာရရင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ မိသားစု ေန႔စဥ္ရပ္တည္မႈအေျခအေန မိသားစု ၀င္ေငြ ထြက္ေငြ စာရင္း ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားတို႔ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိသာစု ျပႆနာအားလံုးအေပၚမွာ ခင္ပြန္းသည္နွင့္ အိမ္သူတုိ႔ဟာ အျပန္အလွန္ ညွိႏိႈ္င္းတိုင္ပင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္းနိုင္ျပီး ယံုၾကည္နားလည္မႈ ထုထည္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္ဖုိ႔ရန္ အကူအညီ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ေမတၱာအားျဖင့္

The Five Duties to be performed by parents towards their children
ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ သားသမီးအေပၚမွာ မိဘမ်ားျပဳက်င့္သင့္တဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြက ငါးပါးရွိပါတယ္။

The first duty is to dissuade them from evil.
မိဘအိမ္ဆိုတာ သားသမီးတုိ႔ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေက်ာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မိဘမ်ားဟာ ပထမဦးဆံုးဆရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးမ်ားဟာ မိဘထံမွ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ႏွင့္ ဆိုးတဲ့အက်င့္ျဖစ္တဲ့ အေျခခံသခၤန္းစာေတြကုိ အျမဲသင္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ တိုက္ရိုက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သြယ္၀ုိက္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိဘမ်ားရဲ႕ ဂရုစိုက္မႈကုိ မခံရတဲ့ ကေလးဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ မေကာင္းမႈႏွင့္ စာရိတၱပ်က္ျပားေစတဲ့ လိမ္ညာလွည့္ျဖားတတ္ျခင္း မရုိးသားျခင္း လုပ္ၾကံေျပာဆိုျခင္း အျငိဳးေတးကလဲစားေခ်တံု႔ျပန္ျခင္း အရွက္အေၾကာက္ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ရဲ႕ ဆိုိး၀ါးတဲ့ အမႈအက်င့္မ်ားကုိ အျမစ္တြယ္ ဖန္တီးေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဤေနရာ၌ ကေလးတို႔ရဲ႕သဘာ၀ အတုခိုးတတ္တဲ့ အက်င့္ကုိ သတိျပဳေစလိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ားဟာ စံနမူနာျပဳထိုက္တဲ့ အျပဳအမူမ်ားကုိ ျပသသင့္တယ္။ ျပီးေတာ့ သာသမီးမ်ားရဲ႕ ပံုသြင္းရလြယ္ကူေနတဲ့အရြယ္မွာ ဤကဲ့သုိ႔ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကို မကူစက္ေစသင့္ပါ။

The second duty is to persuade them to be good.
မိဘမ်ားဟာ အိမ္မွာ ဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းမွာ မိဘမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေရာ ဆရာမ်ားပါ ကေလးမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းအတြက္ တူညီတဲ့ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြ ရွိၾကပါတယ္။ (အနာဂတ္ သားေကာင္း ရတနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္) သူတို႔ဟာ အရြယ္ေရာက္လာၾကမယ္။ သူတို႔ဟာ ၾကီးရင့္လာမယ္။ သူတို႔ရဲ႔ ပံုသြင္းရလြယ္ကူတဲ့ အသက္အရြယ္အတြင္းမွာပဲ ပံုစံတက် ၾကီးျပင္းလာၾကမယ္။

မိဘမ်ားရဲ႕ ဖန္တီးျပဳျပင္ေပးမႈကုိ ခံယူၾကရတယ္။ မိဘရဲ႕ေျခရာကုိ နင္းတတ္ၾကတယ္။ မိဘရဲ႕အေတြးအေခၚ အေျပာအဆိုႏွင့္ အျပဳအမူေတြဟာ ကေလးေတြကို လြမ္းမိုးေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကုိ အိမ္မွာေရာ ေက်ာင္းမွာပါ ဘဘာ၀က်က် ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ိဆိုတာ မိဘမ်ားရဲ႕ တာ၀န္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံျခင္း ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း တစ္ကုိယ္ေကာင္း မဆန္တတ္ျခင္း ၾကင္နာသနားတတ္ျခင္းစတဲ့ေကာင္းတဲ့ အျပဳအမႈရွိျခင္း ဘာသာတရားကုိ ကိုင္းရိႈင္းျခင္းႏွင့္ ကုိ္ယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ျခင္း စသည္တို႔ဟာ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ဘ၀မွာ စြဲျမဲပါ၀င္ေနေအာင္ ပံုသြင္းေပးသင့္တဲ့ အရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ မ်ိဳးေစ့က အသီးေတြေ၀ဆာေနတဲ့ သစ္ပင္အျဖစ္ ၾကီးထြားလာပါလိမ့္မယ္။
The third duty is to give the children a good education.

ေကာင္းတဲ့ ပညာေရးဆိုတာ လူငယ္ေတြ အေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ ပညာေရးထက္ တန္ဖိုးျမင့္တဲ့ အရာဆုိတာ မရွိပါဘူး။ မိဘမ်ားရဲ႕ သားသမီးမ်ား အေပၚမွာ ခ်ီးျမင့္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးဆုလဒ္ဆိုတာ ပညာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူငယ္မ်ားကုိ ျမင္ျမတ္ေသာ လူသားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အရည္အေသြး ျပည့္မီေအာင္ ေလ့က်င္ေပးျခင္းဆိုတဲ့ ပညာေရးကသာ ကေလးမ်ားကို ငယ္ရြယ္စဥ္မွ လူၾကီးဘ၀အထိ တန္ဖိုးရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။ ဤအရာေတြဟာ လူငယ္ေတြရဲ႔ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈဘ၀ တစ္ခုလံုးမွာ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးတရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

The four duties are to see that they are married to suitable individuals.
လက္ထပ္ျခင္းဟာ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀တစ္ခုလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရၾကီးဆံုးေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူ ဖ်က္သိမ္းလို႔ မရတဲ့အရာျဖစ္လို႔ ဂရုစုိက္သင့္တဲ့ အရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လက္ထပ္ျခင္းဆိုတာကုိ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရႈျမင္သံုးသပ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ အားလံုးလက္ခံထားတဲ့ အျမင္တစ္ခုကေတာ့ မဂၤလာမေဆာင္မီ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ျပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ညွိႏိႈင္းျခင္း ဆိုတာပါပဲ။
သားသမီးေတြအတြက္ ၾကင္ယာေဖာ္ကို ရွာေဖြေပးျခင္းဆိုတာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ဘ၀အတြက္ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုပါ။ မိဘမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ဆိုင္ရာ သားသမီးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ေလးစားမႈရွိေစေရး တည္ျငိမ္ေအးေဆးတဲ့ ၾကင္ယာေဖာက္ ရရွိေစေရးစသျဖင့္ အျမဲတည့္မတ္ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈအလိုအရ ေျပာရရင္ တာ၀န္ဆိုတာ မွန္ကန္မႈကုိ အစားထိုး အသံုးျပဳျခင္းပါ။ ဤအစဥ္အလာကို ျငင္းဆန္လို႔ မရပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေဖာ္ျပထားတာကို လက္ခံ အသံုးျပဳရမွာပါ။

The last duty is to hand over tof them, at the proper time, their inheritance
ကေလးလူငယ္မ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္း အတြက္သာမက သားသမီးမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ လွပေရး ေပ်ာ္ရႊင္ေရးတို႔အတြက္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သမွ် ျပဳျပင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမြအနစ္ကို သားသမီး ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ ထားရစ္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ ျဖဳန္းတီးပစ္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အေမြဆက္ခံေစျခင္းလည္း ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ ဤဆိုအပ္ခဲ့တဲ့ အေျခခံ သေဘာတရားအားလံုးတို႔ဟာ မိဘနွင့္ သားသမီး အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းအတြက္ ရည္ညြန္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မိဘႏွင့္ သားသမီး ႏွစ္ဦးစလံုးတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာတင္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။