Friday, March 18, 2011

လူ႔ဘ၀ လူ႔ျပႆနာ (၁၂)

သင့္ကေလးအတြက္ အခ်ိန္ေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ သင့္မွာ ရွိေနရမယ္။ ေမးခြန္းေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ေျဖေပးျခင္းက ကေလးေတြကုိ ကူညီရာေရာက္ျပီး သူတို႔ေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ကုိ အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ နာလည္ေစႏိုင္တာပါပဲ။ တခါတရံ ကေလးေတြရဲ႕ အတြန္႔တက္လာတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို မေျဖႏိုင္တဲ့အခါ ကေလးရဲ႕ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ကို ခ်ိဳးနိုင္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မိဘေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ သတိျပဳဆင္ျခင္ေနရပါမယ္။ ကေလးေတြ ေမးခြန္းေတြကို ေမးလာတဲ့အခါတိုင္း သူဟာ ရွာေဖြစူးစမ္းတတ္တဲ့ သေဘာသဘာ၀ကုိ အေလးထားတတ္တာကို သတိျပဳရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကို တိုတိုစိစိ ေမးခြန္းထုတ္လာတုိင္း သူတို႔ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေလာကသေဘာတရားေတြကို ေျပာျပဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ အဆင္သင့္ရေနျပီလုိ႔ မွတ္ရမွာပါ။ ကေလးေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကုိက စူးစမ္းတဲ့အရာ စိတ္၀င္စားမႈအရာေတြႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တစ္သားတည္း က်ေနတတ္တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳရမွာပါ။

ကေလးေတြရဲ႕ ပင္ကုိယ္ဗီဇကို နည္းလည္ျခင္းကလည္း အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကပ္သီးကပ္သပ္ ေလ့လာစူးစမ္းမႈေတြကို ကေလးေတြရဲ႕ပင္ကုိယ္သဘာ၀ဗီဇေတြကသာ သိႏုိင္ေစပါတယ္။ မိိဘေတြဟာ ကေလးေမးတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖေတြကို မသိဘူးဆိုရင္ အဲဒါကို လက္သင့္မခံဘဲ ေရွာင္ဖယ္ေနမယ့္အစား ကေလးေတြအတြက္ အဓိက အခ်က္ကို ရွာေဖြေပးမႈကို ျပဳလုပ္ေပးရပါ့မယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီေမးခြန္းေတြက အေရးၾကီးသလား အေရးမၾကီးဘူးလားဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေျပာျပထားရပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စပ္စုျပီး သိခ်င္တာေတြ ျပင္းျပတဲ့အရြယ္ေတြမွာ

“ဟာ ဒီကေလး ဘာေတြေလွ်ာက္ေမးေနမွန္း မသိပါဘူး။ သိပ္မေမးနဲ႔ကြာ” စသျဖင့္
သူတို႔ရဲ႕ ျပင္းျပစူးစမ္းတဲ့ စိတ္ေတြကို ဖိနွိပ္ျပီး ပိတ္ထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ၾကင္နာျပီး တာ၀န္သိတတ္တဲ့ မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင္ရဲ႕ကေလးဟာ သဘာ၀အေလ်ာက္ စူးစမ္းတတ္တယ္ဆိုတာကို နားလည္ သိျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သိပၢံနည္းက်အလိုအရ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေတြကေတာ့ ျပႆနာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္အားလံုးတို႔ကုိ ရွာေဖြရမယ္။ ျပီးေတာ့ ယုတၱိက်က် အျပဳအမူေတြနဲ႔ အားလံုးအတူတကြ ေျဖရွင္းရမယ္။ စူးစူးစမ္းစမ္း ေတြ႔ဆံုတတ္တဲ့ ကေလးေတြကုိအတြက္ သိပၢံနည္းက် အေတြးအေခၚေတြ အျပဳအမူေတြကို ေလ့လာရမည္သာမက ဖန္တီးမႈသေဘာတရားေတြကိုလည္း ေလ့လာရပါ့မယ္။ ျပီးေတာ့ ၄င္းအရာက ကေလးေတြကုိ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္ေသာတရားေတြနဲ႔ ျပဳမႈႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ပံုစံအားျဖင့္ သင့္ကေလးကို အရုပ္တစ္ရုပ္ ေပးတဲ့အခါ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသေဘာေဆာင္တဲ့အရုပ္ကို ေပးသင့္တယ္။ ျပီးေတာ့

“အဲဒီအရုပ္ကုိ အရမ္းမဖြင့္နဲ႔ အဲဒီအရုပ္ကုိ မက်ကြဲေစနဲ႔ အဲဒါက အရမ္းေစ်းၾကီးတယ္။ အရုပ္က ကံေကာင္းျခင္းကို သယ္ေဆာင္တတ္တယ္ဆိုတာ သိသလား” စသျဖင့္ ေငါက္ငမ္း ေျပာဆိုမႈကုိ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အရုပ္ကို ၀ယ္ေပးဖို႔ သင္တတ္နိုင္တယ္ဆိုရင္ ကေလးကလည္း အရုပ္ကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ဖို႔ တတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကုိလည္း ယုတၱိက်က် ေတြးေတာရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“အို႔ ငါ့ရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးေရ လာကြာ တို႔တေတြ အတူတကြ အရုပ္ေလးကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ၾကစုိ႔” စသျဖင့္

ကေလးရဲ့ စူးစမ္းရွာေဖြတတ္တဲ့ စိတ္ေတြ ရႊင္လန္းအားတက္လာေအာင္ အစားထုိးေပးသင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျငင္းဆန္တဲ့ အျပဳအမူေတြ အစား ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို အသံုးျပဳပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သက္၀င္မႈေတြနွင့္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မူကုိ ေပးပါ။ သင့္ကုိယ္တိုင္ မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္မေနဘူးဆိုရင္ အဲဒီနည္းေတြကုိ ျပဳမူက်င့္သံုးပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ ေက်နပ္စရာရွိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင့္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ရွိေနရပါမယ္။ တခါတရံ မိဘမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ကေလးေတြ လူမႈေရးေတြမွာ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြမွာ အေကာင္းဆံုး အေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေစခ်င္ၾကတယ္။
အဲဒီလို ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ကေလးေတြကို အရြယ္ႏွင့္ မမွ်ေအာင္ ဖိအားေတြကုိ ေပးၾကတယ္။ အရြယ္ႏွင့္မတန္ေအာင္ သင္ယူေလ့လာမႈေတြကို လုပ္ေစတယ္။
သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ ကေလးေတြ မလိုက္နိုင္တဲ့အခါ စြဲဲစြဲျမဲျမဲ မသင္ယူရေကာင္းလား ညံ့လွပါလားလို႔ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။
ပံုစံအားျဖင့္ သံုးေလးႏွစ္ေလာက္သာ ရွိေသးတဲ့ ကေလးေတြကို မူၾကိဳပုိ႔ျပီး မူၾကိဳပညာေတြ အတန္းပညာေတြႏွင့္ မဆံမျဗဲ သင္ယူေစျခင္းပါ။


ဤသို႔သင္ယူေစျခင္းက သူတို႔ကို စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာေတြ ျဖစ္သြားေစနိုင္တယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ထြက္ေပါက္ဆုိတာကို ရွာေဖြလာႏိုင္တယ္။

ျပီးေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အနက္ မေကာင္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေရာက္သြားနိုင္တယ္။

သို႔ဆိုလွ်င္ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးကုိ တိုးတက္ေစေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အျပဳအမူေတြ မရရွိေတာ့တဲ့အတြက္ သူတို႔မွာ ေအာင္ျမင္ရွင္သန္ဖို႔ရန္ အနာဂတ္မွာ မေကာင္းနိုင္ေတာ့ဘူး။

ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကို ဖ်က္ဆီးသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။
ျပီးေတာ့ သူ႔ကုိယ္တိုင္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ပိုပိုျပီးအေရးၾကီးတဲ့ အေနနဲ႔ေျပာရရင္ မိသားစုအေရးေတြမွာ ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡေပးလာႏိုင္ပါတယ္။ကေန႔ေခတ္ကာလမွာ ကေလးေတြကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာထဲမွာ မိဘမ်ားျဖစ္သူမ်ားဟာ မိမိကေလးရဲ႕အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္တို႔ကုိ ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ရန္ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါျပီ။ တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အမွားေတြ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရမွာ ျဖစ္သလို အတုယူက်င့္သံုးသင့္တဲ့အရာေတြကိုလည္း ညင္ညင္သာသာ အားေပးတိုက္တြန္းေပးရန္ လိုအပ္ေနပါျပီ။ ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြရဲ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိဘေတြ ႏွင့္ အၾကီးျဖစ္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္က်င့္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေနမႈ အေပၚမွာလည္း မွီတည္ေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄င္းအျပင္ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕အျပဳအမူတိုင္းဟာ မိဘေတြရဲ႕ ကုိယ္က်င့္အျပဳအမူ အေျပာအဆိုေတြြမွ စီးဆင္းလာတဲ့ပဲတင္သံလို႔ ဆိုရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြမွာ ကေလးေတြ ေလးစားလုိက္နာစရာ အတုယူစရာ ကုိယ္က်င့္အျပဳအမူ စံတစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ရွိတဲ့အရြယ္မွာ ကေလးတစ္ေယာက္က မိဘရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ဂရုစုိက္မႈေတြ တန္ဖိုးထားမႈေတြကို လိုအပ္ပါတယ္။ မိဘေတြရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ လမ္းညြန္မႈေတြ မရွိတဲ့ ကေလးက စိတ္ပုိင္းခံစားမႈပုိင္းဆိုင္ရာမွာ ဆုတ္ယုတ္ခ်ိဳ႔တဲ့သြားတတ္ပါတယ္။ တသက္တာပတ္လုံးလည္း စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာေတြနဲ႔ ေလာကၾကီးကုိ ျဖတ္သန္းသြားရေတာ့မွာပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျပသျခင္းအားျဖင့္ ကေလးေတြကို ပ်က္စီးေစရာ ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အလိုလိုက္လြန္းျခင္းကသာ ကေလးကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဂရုစုိက္မႈကုိ ျပသေပးတဲ့ေနရာမွာ မိခင္မ်ားဟာ စည္းကမ္းတက် ရွိျပီး တည္တည္တန္႔တန္႔ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးကို ထိုက္သင့္သေလာက္ အလိုလိုက္တဲ့ေနရာမွာ ပရမ္းပတာ မျဖစ္ေစဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ လက္ဆုတ္လက္ကုိင္ျပဳ က်င့္သံုးျပီး သင့္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို ျပသပါ။ ဒါဆိုရင္ ကေလးေတြ မိဘေတြရဲ႕ ေမတၱာကုိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္လာပါလိမ့္မယ္။