မေန႔က စြယ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့တယ္။ နဂိုက ထင္မွတ္ထားတာက စြယ္ေတာ္အလွဴသည္ သံဃာေပါင္း ၃၀၀၀-ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ပင့္ဖိတ္ထားသည္ဟု ထင္ရသည္။ တကယ္တမ္းသြားၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ သံဃာေပါင္းက နည္းမွ မနည္းတာပဲ။ ၄-ေက်ာ္ေက်ာ္ ငါးေထာင္ေလာက္ ရွိမယ္ထင္တယ္။ စြယ္ေတာ္ရင္ျပင္မွာေတာ့ ျပည့္က်ပ္သိပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ေရာက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ စာေရးသူမွာက ဖိတ္စာအိပ္ကလည္း မပါ။ ၀င္ရေကာင္းႏိုး မ၀င္ဘဲေနရ ေကာင္းႏိုးနဲ႔ တံုခ်ည္ လွခ်ည္ ျဖစ္ေနမိပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနတုန္းမွာပဲ ကုလားဦးဇင္းႏွစ္ပါး ေရာက္လာတာကို ေတြ႔လိုက္ေတာ့ အၾကံရၿပီး သူတို႔ေနာက္ကို လိုက္သြားပါလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လိုက္သြားၿပီး အထဲကို ေရာက္ေတာ့ အေစာင့္ရဲေတြက စစ္ပါတယ္။ စာေရးသူမွာလည္း စာအိပ္က မပါေတာ့ ထံုသလိုလို အသလိုလို လုပ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ အထဲကို ေရာက္သြားပါေရာ။ ဟုိထုိင္ရေကာင္းႏိုး ဒီထိုင္ရေကာင္းႏိုးနဲ႔ ထုိင္ေနတုန္းမွာပဲ ကုိရင္ေပါက္စတစ္ပါးနားကုိ သြားထိုင္လိုက္ပါတယ္။ မ႑ာပ္ေရွးဆံုးမွ တရားေဟာသံကုိလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔